De stroom van geven en ontvangen

26.05.2019

Het waard zijn

Geven en ontvangen zijn een wisselwerking die zorgt
dat alles in beweging blijft.

Ontvangen

Het gaat erom te leren geven vanuit oprechtheid zonder een wederdienst te verlangen.

Geven en ontvangen komt vanuit dezelfde bron, dus leer daarom ook te ontvangen.
Een saboterende overtuiging die ons hier vaak parten speelt is de overtuiging dat we het niet waard zijn, dat we het niet verdienen om te ontvangen.
Weet dat je het waard bent, precies zoals je bent. Dat er meer dan genoeg is voor iedereen en je er helemaal niets voor hoeft te doen, alleen maar toe te staan dat je krijgt wat er al is.

Wil je dus leren ontvangen, omarm dan ook het principe van overvloed waar je je enkel maar voor moet open stellen.

Om de energie tussen gever en ontvanger vrijelijk te laten stromen, is het belangrijk te beseffen dat we elkaar ook niet moeten gaan overtreffen in het geven alsook dat het ontvangen een even belangrijk vermogen wordt toegekend wil het blijven stromen.

Hou je hand dus in beide gevallen open