Ben jij een dwarsligger?

20.07.2022

Beton bloeit niet en onder het plaveisel ligt het strand.

Ik vond dit zo een mooie zin, dat ik deze ook meteen aan dit schrijven heb gekoppeld.
Wist je trouwens dat een titel belangrijk is om je blog gevonden en dus gelezen te weten?
Persoonlijk vind ik het heel moeilijk om steeds een gepaste titel te vinden.
Ook deze zin was niet echt geschikt -als titel dan- dus gebruik ik het hier als inleiding naar...

Een beetje verder meanderend op mijn vorige blog over de Pop Art, wil ik het hebben over hoe we als mens hunkeren naar meer geborgenheid.

Meer warmte, meer liefde, voelen dat je ergens welkom bent, dat je erbij hoort, dat je er mag zijn en dat je je veilig voelt.

Geborgenheid

In deze samenleving, waarin het economisch denken alle ruimte vult met anonimiteit en koele efficiëntie, blijven mensen zoeken naar plaatsen van geborgenheid.

Een levenswijze waarin mooie bloemen belangrijker zijn dan dure vazen, waarin de zorg voor buren voorrang krijgt op fraaie woorden over solidariteit. Waarin rechtvaardigheid steeds de doorslag geeft. Waarin gastvrijheid en kunnen luisteren van groter belang zijn dan gejaagdheid en nodeloze late ontspanning.

Bron: Leven van symbolen van leven - Mimi Benoit, Jan Claes, Paul Gees, Ignace De Kesel - Published in 1982 in Leuven - Infodok

Mijn utopisch beeld gaat over anders wonen en leven. Organische woongroeperingen, met een gezamenlijke opbrengsttuin, gedeeld en uitgeleend materiaal -zoals nu ook autodelen al bestaat- en waar ontspanning, gezellig samenzijn, regelmatig samen eten, sport en spel voorop staan.

We zijn heel erg op onszelf gaan leven en deze individualistische samenleving hunkert naar meer verbinding met onze medemens en het ons opgenomen voelen binnen een veilige overkoepelende omgeving.

Op Facebook zag ik onlangs een advertentie over mooie opbrengstwoningen en iemand reageerde daar, dat ze vond dat goed wonen een basisrecht, geen opbrengstmiddel is, zoals de klinkende slogan het aan ons wil verkopen. Dat kwam toch even binnen. Inderdaad, waarom niet de verkrotting aanpakken en voldoende goed en betaalbare woningen voorzien voor iedereen?

Transformatie van het bestaan

Maar eigenlijk zie ik grijze betonblokken -schraal en ongezellig- als metafoor van ons ontevreden bestaan. Het leven vraagt om verandering. Pas na een innerlijke transformatie, weerspiegelt zich een vreugdevolle omgeving, zegt een wet van het dieper mysterieus bestaan.

Daarom probeer ik ook die kennis te delen over hoe krachtig we als mensen eigenlijk zijn, velen lopen nog slaapwandelend en verdoofd door het leven.
Als we beter zorgdragen voor onszelf, weerspiegelt zich dat vanzelf ook in ons uiterlijk leven.

Zo binnen, zo buiten.
Alles start bij eigenliefde, jezelf graag zien zonder de ondermijnende opmerkingen van die zeurende stem in het hoofd. Met meer compassie naar jezelf kijken en ontdekken welke angst je hindert om voluit in liefde te leven.

Door dagelijks te oefenen en steeds af te stemmen op liefde, trek je ook liefdevolle ervaringen aan.

Zo binnen zo buiten 1

Leef jij op een hogere frequentie?

Frequenties zijn als radiogolven. De hele dag door worden deze radiogolven uitgezonden, maar je hoort ze niet, tenzij je er op afstemt. Als je je eigen trilling verhoogt, trek je automatisch aan wat meetrilt op die verhoogde frequentie. Jezelf afstemmen op een beter leven, betekent ook zoveel meer voor je lichaam. Lees meer hierover via bovenstaande link naar Henk Fransen.

Dankzij de wet der resonantie weten wij dat alles in het Universum met elkaar communiceert via trillingen. Alle voorwerpen en alle levende wezens bezitten een eigen trilling, evenals alle organen en cellen in ons lichaam. Door de trilling in je organen, cellen en alles wat daarmee samenhangt omhoog te brengen voel je, je fijner en lekkerder in je lichaam en gaan dingen soepeler.Bron: inspirerend leven

  • Voel jij waar de energie in je lichaam blokkeert?
  • Waar stroomt of stokt de energie?
  • Heb je ergens pijn?

Je kan er op een aangename manier iets aan doen. Je kan je energieveld weer opladen, alles is energie, energie is trilling.

Hoe kan je die trilling bij jezelf nog verhogen?

Probeer dit eens. Voel je de vibe van het samen zingen? Kippenvel krijg ik bij deze beelden.
Meditatie, humor, muziek, samen zingen, samen het leven vieren, het kan allemaal prima dienen als start, om je ziel te voeden en je beter te voelen.

Wil jij je ook geborgen en veilig voelen en weten dat je er mag zijn? Het start bij jezelf, door het anders denken en handelen en steeds te kiezen voor

  • gelijkwaardigheid
  • samenwerking
  • dynamische groei
  • geestelijke groei en zelfontplooiing.

Wanneer je zelfbewust, met eerbied en respect, zonder dwang en opgelegde eisen en op je eigen tempo groeit, jezelf verder ontplooit, verandert de omgeving automatisch met je mee.

Train je geest 1

Het kan echt anders, maar ben je ook bereid?

Wil jij die verandering? Misschien wil je wel voor je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, je familie… een betere wereld helpen creëren?

Stap je mee uit die doodse betonnen gevangeniskooi, richt je blik richting vrijheid, het open strand, met zicht op een prachtige horizon, een mooie toekomst.

Door onze transformatie en het bundelen van onze kracht, creëren we een warme en gezellige toekomst.

DAAROM

Ontwaak, kijk een andere richting uit, durf dwars te liggen en je toekomst opeisen zoals jij die graag ziet. Neem het roer in eigen handen, volg niet langer slaafs de kudde, maar kies bewust voor wat je hart je toefluistert.

Wees de verandering die je wil zien!!!

Veel succes als dwarsligger.

Kristine

Heb je zin in een creatieve begeleiding bij je ontwakingsproces samen met anderen?

Ik heb voor je 3 krachtige online trajecten:

Maar ook gratis staat er heel wat voor je klaar.