'Blauwbaard', een verklaring in 'de ontembare vrouw'

03.08.2019

Bauwbaard is een sprookje.
De ontembare vrouw is een boek.
En Clarissa Pinkola Estés kan met dit boek ons vrouwen een hart onder de riem steken, door ons de weg te wijzen naar onze ongetemde instinctieve natuur.

Een boek dat ik aan elke vrouw zou willen aanraden om te lezen en wel hierom:

Het verhaal van blauwbaard wordt belicht vanuit een andere invalshoek en geeft inzicht en kracht.

  • De sleutel in het blauwbaard verhaal, is de sleutel tot de psyche.
  • De juiste vraag leren stellen is de voornaamste aanzet tot transformatie.
  • De kernvraag veroorzaakt het ontkiemen van het BWZ(=bewustzijn).
  • Weer zicht krijgen op onze dromen, doelen en hoopvolle verwachtingen.
  • Onze concentratie, vitaliteit en energie (weer) leren gebruiken voor wat nuttig voor
    onszelf is.
  • Elke uitvlucht overboord gooien en (weer) gebruik maken van de eigen grote creativiteit.

Aan elke vrouw wil ik dit boek aanraden, het helpt je weer thuis te komen bij jezelf!

De ontembare vrouw leert vrouwen niet ‘aardig’ te doen als hun zieleleven beschermd moet worden. Wanneer het zieleleven bedreigd wordt, is het niet alleen aanvaardbaar om een grens te trekken en voet bij stuk te houden, het is zelfs noodzakelijk. Soms moeten we onze zienswijzen en levenswijze veranderen zodat deze het welzijn en niet het gebrek van onze ziel weerspiegelen.

Soms moet je gewoon de sprong wagen en begrijpen dat de schoonheid van je ziel uitstraalt, wanneer ze gewoon zichzelf is.

In elke vrouw schuilt een grote honger, maar het is een honger naar eerbied voor haar lichaam, aanvaard te worden zoals ze is. Het is een schreeuw om de beëindiging van de oneerbiedige projecties die anderen aan haar lichaam, gezicht en leeftijd verbinden.

Op de een of andere manier weten veel vrouwen zich met hun gewonde instincten te handhaven, maar ze leven slechts een half leven of een kwart leven of zelfs een oneindig minimaal leven. Ze redden zich, maar raken misschien verbitterd tot het eind van hun dagen.
Tenslotte zal vermoeidheid en berusting volgen en zo zit hun (gouden) kooi dus op slot.

Ego en ziel strijden vaak om de overhand. Je moet de ziel de leiding laten houden.

Als onze ziel het ego niet kan en mag kleuren, er geen vuur en instinctieve gevoeligheid aan kan geven is alles onvoltooid.
Haar leven zal wegebben in dat vruchteloos of ondankbaar huwelijk, baan of inspanning.
Ideeën, werk, verlangens die niets opleveren, geen levensvatbaarheid hebben en haar geen levenslust brengen, maken haar bleek en ziek, uitgeput, depressief --- BURNOUT
ZE MOET NAAR HUIS =naar haar zielenhuis

De ontembare vrouw

Ontevredenheid is de weg naar een belangrijke en levensgevende verandering!

Bron: De ontembare vrouw - als archetype in mythen en verhalen.


Clarissa Pinkola Estés