Communicatie

17.05.2019


Help jezelf en anderen door begrijpend te luisteren

Hond kijkt

De ogen en het luistergedrag

De ogen

Bij een vraagstelling kan je via de ogen 'de spiegel van de ziel' meer te weten komen over de persoon en zijn antwoord. De ogen vertellen meer over hoe iemand zich voelt bij je vraag.

Sommige mensen zijn druk doende met het peilen van je reactie op hun verhaal, men kijkt je nauwlettend aan bij het beantwoorden van je vraag, want men zoekt bevestiging en acceptatie.

Kijkt men echter weg met een glazige blik, dan mogen we aannemen dat men niet geïnteresseerd is in wat jij zegt en vraagt. Is men vroeger eigenlijk wel ooit echt gehoord geweest?
Schieten de ogen
steeds heen en weer, dan kan men aannemen dat de persoon voor je, zich niet veilig voelt om vrijuit te praten en zich dus niet op zijn gemak voelt.

Kijkt men even ontspannen omlaag, dit betekent het naar binnen richten en nagaan hoe men zich voelt, en richt men zijn blik dan weer op en kijkt men je recht aan om een antwoord te geven, dan weet je dat deze persoon zich niet bedreigd voelt en een helder en klaar antwoord zal geven

Hoe is je luistergedrag?

Luister je volledig, of ben je oplossingen aan het bedenken terwijl de ander praat? Ben je ongeduldig aan het wachten om je mening te kunnen geven? Onderbreek je of spring je onmiddellijk in als de ander even ademhaalt of een denkpauze inlast?

Dan ben je geen aandachtige luisteraar. Een van de grootste complimenten die je een ander kan geven is je onverdeelde aandacht.

Begin er vandaag nog mee.

Bron: Problemen laten bij wie ze horen, help jezelf en anderen door begrijpend te luisteren - Gary B. Lundberg en Joy Saunders Lundberg