Creatief ontwaken.

30.11.2022

'Wanneer we zeggen dat kunst maken een daad van vertrouwen is en dat we bij het maken van kunst een spiraalvormig pad volgen, is dat geen lichtzinnig geklets.'

Julia Cameron

Tot mijn verbazing kwam ik in het tweede boek
-Je weg in de wereld- van Julia Cameron, het spiraalvormig pad tegen. Toeval?
Of is er onderhuids iets gaan broeden toen ik haar boek 'The Artist's Way' heb gelezen tijdens mijn burn-out in 2018?

Veel heb ik in elk geval niet onthouden van dat boek, dat lukte toen nog niet, maar zoals naar goede gewoonte heb ik er wel een samenvatting van gemaakt.

Toch ga ik niet putten uit die samenvatting, maar ga ik het wel over dit vervolgboek hebben.
In eerste instantie wil ik toch even melden dat ik het altijd al moeilijk had met het woord KUNST en KUNSTENAAR. Twee beladen woorden gezien mijn opleiding aan de kunstacademie.

Maar eigenlijk ziet zij KUNST als een zeer breed creatief begrip en creativiteit zit toch in ieder van ons! Wil jij ook creatief ontwaken?

Je weg in de wereld julia cameron

Ik zal eerst beginnen met waar zij mee dweept:

  • de ochtend pagina 's, 3 pagina 's schrijven in de vroege ochtend 'morning pages'
  • een wekelijks solo avontuur' artist date'

En ze voegt hier nu een derde aan toe:

  • de wekelijkse wandeling

Inspiratie komt tot ons, het zijn goddelijke fluisteringen, ideeën komen aanwaaien, zolang je maar bereid bent om beroerd te worden.

Ik ga hier niet dieper ingaan op wat ze ons aanraadt om dagelijks te gaan doen. Daarvoor moet je echt zelf haar boeken gaan lezen. Ze geeft ook heel veel voorbeelden waarbij je zeker iets herkenbaar tegenkomt, wat soms ook best confronterend is.

Wat ze ook letterlijk zegt in haar boek en wat ik zelf voortdurend probeer voor ogen te houden is het volgende:

  • 'Als kunstenaars die zijn afgestemd op de Grote Schepper worden we aangemoedigd, aangespoord en aangestuurd. God is de Grote Kunstenaar, en iedere kunstenaar komt God tegen in de precieze vorm of vormen die het meest behulpzaam en noodzakelijk zijn, voor zijn of haar eigen creatief ontwaken.'

Als je je hand uitsteekt om verbinding te maken met de Goddelijke kracht in jezelf, worden we een ondersteunend onderdeel van het leven.

  • Wanneer we naar binnen gaan, komen we tot de ontdekking dat we daar niet alleen zijn.
    Eenzaamheid ondervinden we omdat we onszelf hebben losgekoppeld van onze creativiteit en van onze Schepper. Wanneer we nu letterlijk een poging doen om iets te maken, ontmoeten we daadwerkelijk onze maker.

Niet ‘ik’ maar de ‘Vader’ doet het werk.

Elke actie die we ondernemen brengt ons verder in een prachtig creatieproces.

We worden jammer genoeg getraind om over elke creatieve daad na te denken, ze in twijfel te trekken en
in tweede instantie te bekritiseren. Kortom we worden getraind om onszelf het idee om kunst te maken of om van kunst ons leven te maken, uit het hoofd te praten.

Ga het dus gewoon doen is haar motto, uiteraard eveneens het mijne.
Is er een bepaald verlangen dan is het gewoon de bedoeling dat je in actie schiet, maak jezelf niet langer wijs dat je er niet de tijd of de ruimte voor hebt. Actief aan de slag gaan, maakt je tot een medeschepper van je leven.

Volgens haar triggert Kunst ook overvloed, in verscheidene vormen.

ART

Onze geldstroom zal misschien niet direct toenemen, maar onze mogelijkheden wel.

Ontvankelijkheid is de sleutel, en met die sleutel open je de schatkist.

Er bestaat nog een andere onfeilbare wetmatigheid volgens Julia Cameron.
Als we er stuk voor stuk naar streven om uit te spreken wat we dolgraag willen zeggen, is er altijd iets of iemand die precies datgene dolgraag wil horen.
We creëren niet in afzondering, ieder van ons maakt deel uit van een groter geheel.

Volgens haar hebben we een raam nodig voor de verbeelding, een raam met zicht op de buitenwereld om naar buiten te staren. Naar buiten staren stelt ons in staat om naar binnen te kijken.

Soms weten we niet wie we zijn en worstelen we met onze identiteit. We zijn ook zoveel meer dan we van onszelf denken. Maar we houden onszelf zo klein. Toch zijn we allemaal voor iets voorbestemd.

Soms voelen we ook dat we met zachte dwang een richting worden uitgestuurd, of komt er toevallig iets op je pad waardoor je een heel andere richting uitgaat.
Van zodra je bereid bent om te luisteren, komt er een kalm klein stemmetje, dat steeds luider wordt naarmate je er meer naar gaat luisteren.

Alles begint in het hart, en door aandachtig te luisteren naar de verlangens van het hart, worden we niet alleen meegenomen naar het te maken van de kunst van onze dromen, maar ook naar de droom dat die kunst wordt gerealiseerd op betekenisvolle schaal.

We horen stemmen, we worden geleid, we worden verder geholpen, we worden aangespoord, we worden geroepen. We ervaren wel degelijk synchroniciteit en worden gedwongen en aange-moedigd om ons pad te kennen. Hoe meer we bereid zijn om te vragen wat onze ware creatieve identiteit is, hoe duidelijker onze leidraad wordt, het is de bedoeling dat we creatief ontwaken en ons creatieve zelf zijn.

Onze dromen en verlangens duwen ons zachtjes voorwaarts. Soms voelt het alsof onze dromen geboren worden, in weerwil van onszelf.

Kunst is misschien wel de voortreffelijkste gebedsvorm die er is. Kunst maken is heel letterlijk een pad ‘naar onze maker’.

Dus ga het maken, ga het doen!

Nelson Mandela heeft ooit gezegd dat we er niemand een dienst mee bewijzen door
‘ons licht te verbergen en te doen alsof we kleiner zijn dan we zijn.'

Onder het mom van bescheidenheid, spelen we het vaak klein en blijven we te klein. Wanneer de creatieve kracht die door ons heen beweegt ons vraagt om uit te zetten, zouden we liever samentrekken, omdat het zogenaamd comfortabeler zou zijn, maar dat is het echt niet. We zijn spirituele wezens en wanneer onze ziel groter wordt, moeten wij dat ook worden.

We kunnen proberen het klein aan te pakken, maar als het universum grote plannen voor ons heeft, doen we er beter aan om mee te werken, dan om weerstand te bieden. Creativiteit is Gods ware natuur en ook de onze.

Sta jezelf toe om een nieuwe en grotere identiteit binnen te wandelen in je verbeelding.

Creativiteit 1

Door het creatief bezig zijn,
oefenen we onszelf in het thuis voelen in een
groter zelf.

Je verlangens, je dromen, je creativiteit leiden je op je weg.
Doe er iets mee en hou jezelf niet langer klein, saboteer jezelf niet langer.
Lees ook nog eens deze blog, en ga ook aan het werk met je morning pages.

Ik heb een gratis afstemdagboek voor je klaarstaan, waarmee je gestructureerd elke ochtend
kan afstemmen op je innerlijke wijsheid. Maak er je eigen ritueel van.

Zo zal je je metgezel steeds gewaar zijn tijdens het creatief ontwaken.