Gedachten zijn krachten.

09.01.2021

Deze zin herhaal ik vaak voor mezelf.

Ook vanuit wetenschappelijk oogpunt werd dit onderschreven.
Ik citeer hier Dr. Bruce Lipton uit zijn boek: De biologie van de overtuiging -
Hoe je gedachten je leven bepalen.

Wetenschappelijke openbaring

'Ik besefte plotseling dat het leven van een cel wordt bestuurd door de fysieke en energetische omgeving en niet door de genen.

Net zoals voor de enkele cel geldt, wordt de manier waarop ons leven verloopt niet bepaald door onze genen, maar door onze reacties op de signalen uit de omgeving die het leven voortstuwen.'

Zo zegt Bruce verder nog in zijn boek 'Ik kreeg onmiddellijk nieuwe energie doordat ik besefte dat er een wetenschappelijk gefundeerde weg was die mijn rol als permanent 'slachtoffer' zou veranderen in een nieuwe rol als 'medeschepper' van mijn bestemming.

Ik was opgetogen, in het nieuwe besef dat ik de manier waarop mijn leven verliep kon veranderen door mijn overtuigingen te veranderen.'

Dit alles als inleiding naar...

Boekcover van bruce lipton

… het inzicht dat wij krachtige scheppers van ons leven zijn en van de wereld waarin we leven.


Dr. Bruce Lipton

Kennis is macht.

'Zoals we allemaal weten, is kennis macht, en dus verschaft kennis van ons zelf ons zelfbekrachtiging.

Je zult ontdekken dat veel van de overtuigingen die jouw leven sturen onjuist en zelf-beperkend zijn en dat je geïnspireerd zult worden om die overtuigingen te veranderen. Je kunt je leven weer in eigen hand nemen en de weg van gezondheid en geluk bewandelen.' De rest van het boek gaat dan verder over hoe je als mens ook de mogelijkheid hebt om jezelf gezond te houden en dat je zelfs jezelf kan helen. Het ligt niet in onze natuurlijke aard dat we ziek worden.

Aura

Aura's

En net nog ben ik weer in een boek begonnen waarin het over aura's gaat.
Het sluit heel mooi aan bij alles waar ik ook mee bezig ben. Ja gedachten zijn krachten, dus alles wat we denken, wat we geloven, wat we voelen heeft zo veel impact op ons leven en als we dat inzicht gebruiken en ook inzicht krijgen in wie we zijn en hoe we denken en handelen, hebben we ook de kracht om zelf ons droomleven te creëren.

Er zouden mensen zijn die aura's kunnen zien. Laat ik hier ook meteen uitleg geven over wat een aura is.

Een aura is een onzichtbaar stralings- of energieveld om alles, mens dier en voorwerpen, want zoals men weet bestaat alles uit energie.

Mensen die aura's kunnen zien, krijgen blijkbaar inzicht in de gemoedstoestand van personen alsook in hun fysieke toestand, m.a.w. wie ziek is vertoont een donkere kleurverstoring in zijn energieveld.

De kleur van iemands aura geeft informatie over de emotionele, mentale en spirituele aard van een persoon.

Angst

En nu kom ik tot wat ik geloof over al het angst zaaien dat perfect past binnen het plaatje van de COVID 19 pandemie. Angst tast onze immuniteit aan!

Hoe meer men mensen dagelijks bang weet te maken voor dit virus, hoe meer men ook ontvankelijk is voor het virus. Het gaat er net om, om te blijven vertrouwen en geloven in onze eigen gezondheid en immuniteit. Daarbij zal ook gezond blijven eten en bewegen onze gezondheid optimaal ondersteunen.
Jammer genoeg spreekt men daar in de media nooit over.

Energiesignaturen

Dit sluit weer naadloos aan bij wat Bruce Lipton zegt: 'De energiesignaturen die door ons lichaam gaan, bewegen zich door de ruimte als onzichtbare golven die op rimpelingen in een vijver lijken. Het gedrag van energiegolven is belangrijk voor de biologisch georiënteerde geneeskunde, omdat trillingsfrequenties de fysische en chemische eigenschappen van een atoom evenzeer kunnen veranderen als fysieke signalen.

De farmaceutische industrie.

Artsen: slachtoffers van de farmaceutische industrie
Artsen zitten gevangen tussen een intellectueel bastion en harde commerciële belangen; zij worden te gelde gemaakt door een gigantisch medisch industrieel complex. We zijn door de farmaceutische bedrijven geprogrammeerd tot een volk van pillen slikkende junkies – met tragische gevolgen.'
Wanneer gaat dit eindelijk eens veranderen?