Het verhaal van de ziel.

23.08.2022

Het verhaal van de ziel wil ons helpen ontwaken. Het zijn NIET de verhalen die ons hoofd dagelijks verzint om ons klein te houden of te dwarsbomen en die ontstaan na een opkomende emotie. Het verhaal van de ziel gaat over anders waarnemen via onze intuïtie.

Emoties op zich zijn gezond.
In staat zijn te voelen is een genezend en natuurlijk deel van menszijn.


Brandon Bays

De buitenzintuiglijke waarneming.

We ervaren onze uiterlijke wereld via onze 5 zintuigen, de tastzin, smaakzin, reukzin, het gehoor en ons zicht, geven ons veel informatie. Maar er is ook nog onze intuïtie.

Deze buitenzintuiglijke waarneming/onze intuïtie is een subtiel en verfijnd systeem dat ons in staat stelt om veel meer te ervaren door te voelen. We kunnen ook steun en advies krijgen, door te vragen en te voelen.
Als je vraagt zal je altijd een antwoord krijgen, je communiceert dan met het hogere.

Je maakt deel uit van een groter geheel, je kan je afstemmen op het doel van dat groter geheel, het hogere, om mee te surfen en te ontvangen.

Verbinding met het hogere

Je afstemmen betekent je koers zo bepalen en je zeilen zetten naar harmonie, samenwerking, delen en eerbied voor het leven.
Zo kan je mee-stromen, waarbij je intuïtie de ontvanger is.
Door contact te maken je innerlijke wereld, met je ziel, vang je een glimp op van het hogere.
Je hogere zelf, je ziel roept je en laat je potentieel tot ontwaking komen en als je daar bewust op ingaat, word je ook geholpen.

Wie zich echter enkel maar richt tot de buitenwereld, zal nooit het hele plaatje zien en kan zich hier niet op aansluiten. Je krijgt dan wel gebeurtenissen op je pad (misschien ervaar je dit als problemen) die je wil wakker schudden of een bepaalde richting uitstuurt, of gewoon omdat het precies past binnen een reeks van omstandigheden die leiden naar oplossingen en/of groei.

Het is een aanzet tot ontwaken en groei.

En altijd sta jij aan het roer van je eigen leven, de richting die jij uitgaat kies je zelf, jij bepaalt immers met je keuzes het verloop van je leven. Alleen is het wel de bedoeling dat je je keuzes niet laat leiden door die verhalen in je hoofd die van je ego komen.

Kan jij luisteren naar het verhaal van de ziel?

Je geboorte was niet het begin van een nieuw verhaal, maar is de voortzetting van een verhaal dat begon lang voordat je in dit leven werd geboren. Het maakt niet zo veel uit hoe jij je eigen verhaal invult, het maakt slechts een miniem deel uit van een veelomvattend groter verhaal, het verhaal van de ziel.

Je ziel is onsterfelijk en als je beseft dat alles in het leven gebeurt omdat het goed voor je is, zie je je leven zoals je ziel dat ziet.

Alles gebeurt echt met een reden.
Daarom wordt het tijd om het oude denken los te laten.

Het verhaal van de ziel

Een nieuwe denkwijze

Het allerbelangrijkste binnen de nieuwe denkwijze is dat je anderen voortdurend zegent en geluk toewenst. Zelfs al kom je situaties tegen dat je iemand moeilijk weet te waarderen, kan je b.v. denken dat ook die persoon bijdraagt aan o.a. de groei van de planten (stikstof/zuurstof).

Zie elke vijand als je spiegel, want net van je vijanden heb je het meeste te leren, ze geven je de grootste levenslessen.

Als je beseft dat iedereen die je ontmoet en alles wat je tegenkomt een leermeester voor je is, zul je dankbaar zijn voor alles en iedereen. Dat is de nieuwe denkwijze.

Jouw beslissingen, jouw keuzes bepalen je leven. Stel je liefde en zorgzaamheid voorop, dan trek je dit ook naar je toe. Je uiterlijke wereld laat je heel duidelijk ervaren wat je aan het doen bent.

Veel mensen lopen jarenlang rond met pijn, angst of woede, zonder zich daar bewust van te zijn.

Je bent een speelbal van je emoties zo lang je je niet bewust bent van je gevoelens.

Je bewust worden van je emoties, houdt meer in dan de angst voelen en/of het boos zijn op de buitenwereld, het betekent dat je je gewaar wordt van alles wat je voelt.

Bijna iedereen worstelt met verhulde aspecten in zichzelf, de krachtigste reflecteren zich in onze obsessies, dwangmatigheden en verslavingen.

We kunnen enkel via ons gevoel zicht krijgen op die delen die ons in zijn greep houden.

Door keuzes te maken stippel je je levenspad uit, keuzes ketenen je of maken je vrij, maken je ziek (zie vorige blog) of juist gezond. Ze bepalen je leven.

We vinden ook altijd onze geestverwanten, soort zoekt soort. Ben je tevreden met de mensen om je heen? Of kies je liever voor een andere omgeving?

Ik kies graag voor mensen die dankbaar zijn.

Dankbaarheid instagram

Probeer jij ook zoveel mogelijk jezelf te zijn en te doen wat goed voelt en daarbij je hart te volgen?
Of vind je succesvol en slim zijn belangrijker en wil je indruk maken op anderen?
Sta je ooit stil bij wat er binnen in jezelf gebeurt?

Ga lekker doen wat je graag doet en luister daarbij naar het verhaal van de ziel, als je je kan afstemmen op je zielenwens, word je geholpen. Door je intenties in overeenstemming te brengen, kan je verantwoor-de keuzes maken.
Zo kom je steeds meer in je eigen kracht te staan.

Ik wil hier slechts delen wat ik allemaal lees wat me roert, wat mij in gang trekt, wat mijn blikveld verruimt en hoe ik hierdoor het leven steeds opnieuw vanuit een ander perspectief kan benaderen.
Door open te staan en te ontvangen, steeds verder groeien.

Dit is een nooit eindigend proces. Misschien weet ik op mijn beurt ook iemand te raken met wat ik vanuit mijn fanatieke leeservaringen deel, ook dat is een mooie gedachte.

Door het te delen, blijf ik ook zelf mijn eigen koers varen. Dat is ook een geschenk aan mezelf en een afspraak met mijn ziel. Ik tracht dan ook elke dag te luisteren naar het verhaal van de ziel.
De fluistering van je ziel horen en hoe je ziel voeden zijn dan ook twee online trajecten die op die manier zijn ontstaan als geschenk aan mezelf, en wil ik graag delen met jou.

Met hoe meer mensen we durven kiezen

  • voor onszelf,
  • voor ons talent,
  • voor onze levensmissie,

des te mooier we zelf onze eigen wereld creëren.


Bron: Verhalen van de ziel -Gary Zukav -over intuïtie, reïncarnatie en helderheid-

Garu Zukav in gesprek met Oprah Winfrey over de ziel (vanaf 3.37 tot 10.52).
Lees ook mijn andere blog over de zetel van de ziel van Gary Zukav