Ho’ oponopono

04.11.2020

Een geestelijke reiniging,
om in het reine te komen met jezelf en je verleden.

Ho' oponopono weer op mijn pad

Door een vriend kwam ho’oponopono weer onder mijn aandacht.
Tijd om nog eens mijn aantekeningen te herlezen.

In 1991 heb ik nog dit werk gemaakt met ho’oponopono in gedachten. Ergens had ik er iets over gelezen en dat zal zijn blijven hangen.
We woonden toen midden in een bos en ik voelde me daar helemaal thuis en toch voelde ik me toen ook erg onrustig. En soms stond ik in de nachtelijke uurtjes op om wat te tekenen om zo tot rust te komen. Dit is dus een werk ontstaan vanuit die diepe onrust, misschien wel mijn eerste echte uiting van wat mijn groei toen belemmerde.

Vandaag bekijk ik dit werk nog met eenzelfde gevoel en de betekenis erachter is me nog steeds even duidelijk, maar heeft hier geen verklaring nodig omdat iemand anders daar geen boodschap aan heeft.

Hooponopono tekening jeugdverwerking

Hernieuwde aandacht

Wel wil ik hier Ho’oponopono onder de aandacht brengen, omdat het een krachtig middel is tot het hervinden van de kracht in jezelf. Toch hét thema waar ik rond werk.

Deze spirituele levenswijsheid is een oude Hawaïaanse manier van verzoening en vergeving.
Je mag de zinnen zo begrijpen:

Het spijt me,
want ik wist niet dat ik deze herinneringen in mezelf had.
Vergeef me,
innerlijk kind, dat je heel erg geleden hebt en dat ik je in de steek gelaten heb.
Vergeef me,
ziel, dat ik je geen vertrouwen geschonken heb;
Vergeef me,
herinneringen, dat ik jullie genegeerd heb;
V
ergeef mezelf voor het leed dat ik mezelf heb aangedaan door een gebrek aan eigenliefde...
Ik hou van je
en ik vraag vergeving aan de anderen voor mijn oordeel over hen.
Ik dank je, voor deze lessen in liefhebben.

Lees hier mijn blog over Ho oponopono

Conditionering

Het is moeilijk om je los te weken van je gewoonten en je herinneringen. Je bent eraan gewend, je kent ze, en zelfs als ze pijn en leed betekenen, blijf je ze levendig houden uit gemakzucht, uit angst voor verandering, uit angst voor het onbekende.

Wat belemmert jou om bij je echte zelf te komen en in liefde voor jezelf en anderen te leven?

Dat zijn je angsten. De angsten gedragen zich als een beschermend harnas dat het ego gecreëerd heeft. Het is een sociaal masker waarmee je je aan de wereld vertoont en waarachter je je ware kern verbergt (ook voor jezelf).

Toom je angsten in om ze vervolgens lief te hebben. Ontdoe je van je harnas, van de sluier die je ware karakter verbergt, die er voor zorgt dat je je ware identiteit niet kan leren kennen. Dit harnas lijkt de verborgen boodschap te beschermen die je moet leiden naar je zelfontplooiing. Het heeft zijn rol tot dusver goed gespeeld, namelijk je beschermen.

Door nu elk aspect van al je angsten te verkennen, kun je geleidelijk aan de aspecten van pure liefde, die je innerlijke goddelijkheid vormen, onthullen.

Pijnlijke herhaling

Angsten, waarden en overtuigingen zijn dus subjectieve elementen in jezelf die je leven en je lot bepalen.
Ze vormen ook je gedachten en dus trekken ze volgens de wet van aantrekking, situaties aan die er bij passen, dit wil zeggen situaties van dezelfde aard.

Een conflict komt meestal niet zo maar.
Er zijn al eerdere voorvallen geweest, in het verleden zijn er soortgelijke conflicten geweest die zijn genegeerd en dus niet opgelost. Omdat de negatieve herinnering toen niet werd uitgewist, is deze nog actief en blijft deze nieuwe soortgelijke situaties oproepen =conflictencyclus.

Een probleem blijft opduiken om je bewust te maken van het bestaan van dit deel van je persoonlijkheid dat je liever wilt ontkennen. Als je dit niet goed afhandelt, zal het leven je regelmatig steeds opnieuw een steeds sterker en eenzelfde conflict voorschotelen, totdat je er uiteindelijk aandacht aan wilt besteden.

Elk conflict is er om je te dwingen te werken aan dat deel van jezelf waar je niet van houdt. Door het op te lossen of te laten verdwijnen, kun je weer ruim baan maken voor je zelfontplooiing.

Gedachten zijn krachten

Jouw gedachten creëren alle materie en het hele universum dat jou omringt.

Het probleem is dat het onderbewustzijn jouw geest met zijn positieve en negatieve herinneringen stuurt. Daarom is het uitwissen van negatieve herinneringen zo belangrijk omdat je daardoor geleidelijk de wereld waarin je leeft in balans kunt brengen.

Door negatieve gedachten en herinneringen uit te wissen met behulp van Ho'oponopono kun je een evenwichtig leven leiden en op die manier je diepste verlangens doen uitkomen.

Ga weer ontdekken wie je werkelijk bent en wat je grootste verlangens zijn. Stapje voor stapje een glimp van je echte identiteit zien. Jouw wereld wordt evenwichtig en volledig één met je verlangens, je kan je talenten ontplooien. Talenten waarin je niet meer geloofde, komen weer boven water drijven en je zal op een gegeven moment ontdekken dat er geen grenzen bestaan en dat alles mogelijk is wat je maar wilt.

Je kan zelf het wonder van je leven zijn. Je kunt datgene wat diep in jezelf zit weer laten terugkeren in je leven en het beste middel daarvoor is liefde. Het onvoorwaardelijk houden van alles wat bestaat, kan voorgoed het lijden laten verdwijnen uit je leven.

Familie

Wat hier bij ho’o ponopono nog eens duidelijk naar voor komt is hoe belangrijk onze familie voor ons is. Daar hebben we al onze lessen te leren en bijgevolg is het net zo belangrijk dat je dat inzicht ook gebruikt om er positief naar te gaan kijken.

Verwijten, wrok, teleurstelling en verwachtingen naar je familieleden toe verliezen in dit opzicht hun bestaansrecht. Uiteindelijk moet je toegeven dat je juist door deze mensen heel veel hebt geleerd dat heeft bijgedragen tot je ontplooiing.

Gezin

Dankjewel, ik hou van je

Nu ben je ook klaar om van jezelf te houden.

De Ho'oponopono methode is een manier om je menselijk tekort sneller te aanvaarden, om vervolgens het nodige te leren van de ontwikkeling van jouw ziel of je diepere ik. En zo de liefde voor jezelf te stimuleren.
Je kan elk detail van je leven met veel meer liefde en medeleven onder de loep houden.

Het spijt me, dankjewel, ik hou van je = een eenvoudige mantra

Herhaal het voortdurend.
Het is een manier om een gewoonte in het brein te krijgen, een manier om de wil bezig te houden en hem door de kracht van herhaling met nieuwe gedachten te vullen.

Hoe Ho'oponopono toepassen?

Om gemakkelijker tot aanvaarding te komen zeg je

  • Het spijt me (I am sorry)
  • Vergeef me alsjeblieft (Please forgive me)
  • Ik hou van je (I love you)
  • Dank u (Thank you)

Blijf reinigen zodat de emotionele chaos niet opnieuw de bovenhand weet te krijgen.

Stop met oordelen, aanvaard en koester geen verwachtingen.

Dat is Ho'oponopono: de liefde hervinden van alles wat jou input heeft gegeven en waardoor je kon worden wat je vandaag bent.

Bronvermelding, uit het boek:

De genezende kracht van HO'OPONOPONO.
Maak kennis met de spirituele levenswijsheid uit Hawaï en kom in het reine met jezelf en je verleden.


Van Dr. Luc Bodin, Nathalie Bodin en Jean Graciet