Je geschiedenis in een nieuw licht.

24.06.2020

In onze vroegste jeugd zetten we alles klaar.

Onze tijdlijn geeft ons een inzicht op hoe onze ouders en hun opvattingen, ons leven hebben bepaald.

We zijn met een reden in een bepaald gezin geboren, daarom is het belangrijk om te gaan kijken naar het gezin van vroeger om inzicht te krijgen in wie we werkelijk zijn,

leer zo je geschiedenis in een nieuw licht te zien.

Gezin

Als je dit leest heb je ook het punt bereikt waarop je klaar bent voor bewuste evolutie. Welke invloed hebben je ouders uitgeoefend, welke opvattingen van hun leven hebben hun invloed op jou?

Onze tijdlijn

In mijn workshops maken we hiervoor een tijdlijn en leren we te zien naar de strategie die achter ons denken en handelen schuilgaat om, wat vroeger succes betekende binnen het gezin, nu in te zien dat het misschien geen enkele nut meer heeft.

Maak hier kennis met de verschillende beheersingsdrama's.

De bullebak, de ondervrager, de afstandelijke en de arme ik

Beheersingsdrama’s zijn steeds gebaseerd op angst. We hebben allemaal een universele energiebron tot onze beschikking, toch laten we ons leiden door oude patronen van beheersing en overleving om energie te bekomen van anderen. Het gaat er nu om deze angstdrama’s te transformeren door opnieuw contact te leggen met onze innerlijke BRON.

Vraag jezelf af:

  • Waar was je moeder bang voor? Welk gedrag vertoonde ze?
  • Waar was je vader bang voor? Welk gedrag vertoonde hij?
  • Waar ben jij bang voor? Hoe treed je op? In welk opzicht lijk je op je ouders?

Zorg steeds dat je contact hebt met je lichaam, de bron van je gevoelens.

Als je nu je beheersingsdrama kan bekijken doorheen het transformatieproces, kan je de bullebak als de perfecte leider zien, die met zelfrespect zijn leidersgaven gebruikt zonder te overheersen en zonder arrogant te worden.

De ondervrager kan door de voorliefde voor ondervraging in onderzoek een goede leraar, adviseur of advocaat zijn.

De afstandelijke is de onafhankelijke denker die zijn intuïtieve vermogens kan aanscherpen met wijsheid en creativiteit en healer, kunstenaar of coach worden.

De arme ik, kan na de verrijking van het ervaren van eenheid, de perfecte hervormer worden, meevoelend, maatschappelijk werk verrichten en anderen de waarheid helpen vinden in hun pijn.

Kijk voorbij het drama naar de echte persoon.

Verstijf je bij kritiek of ondervraging. Stijfheid, kilte en angstgevoelens bevestigen dat je met energieconcurrentie bezig bent en je middelpunt kwijt bent.

Alle drama’s zijn heimelijke strategieën om aandacht te krijgen, benoem ze, wijs ze aan en beëindig zo die strijd om energie. Projecteer hierbij altijd liefde en begrip naar de ander. Zoek de waarheid achter de schijn.

Benoem het drama zonder vooroordeel, kijk naar de persoon en geef vrijwillig energie, zodat zij op hun beurt in staat zijn die te ontvangen en aan ons terug te geven.

Vergeet niet, we zijn elkaars spiegelbeeld, kijk dus ook objectief naar jezelf, in welk opzicht lijkt de ander op één van je ouders en reageer jij misschien weer zoals je in je vroegste jeugd deed. Geef een ander niet de schuld maar leer te begrijpen.

Feeling good

Wil de spiegel je iets tonen?

  • Heb jij iets nodig?
  • Moet jij grenzen trekken?
  • Trek je je iets persoonlijk aan terwijl je er niets mee te maken hebt?
  • Probeer je de zwaktes van anderen uit te buiten?

Open kaart spelen en op een vriendelijke manier leren reageren is noodzakelijk als we ons onderliggend gedrag willen staken.

Het leven is een reis, het draait hierbij om ervaringen, wees dus niet te streng voor jezelf. Als je je hart echt voelt openstaan en je vrede hebt met wat er in je leven gebeurt, heb je contact met je eigen energie.

Bron:
Het Celestijnse werkboek, een spirituele reisgids vanJames Redfield en Carol Adrienne