Klankenmeditatie

24.11.2022

Het gebruik van klanken om onze trillingsfrequentie te veranderen.

We zijn allen één.

Ook Wayne Dyer gaat uit van het principe dat we allen één zijn en dat er zich in ons allen een goddelijke kracht bevindt, die ons laat denken en ademhalen. Deze kracht is universeel.

Deze keer komt een boek van Dr. Wayne Dyer aan bod ‘Beziel je leven’.

Hij heeft het in dit boek over 9 spirituele principes die gebaseerd zijn op overtuiging, niet op kennis,
om te komen tot een goddelijke macht die we voornamelijk vanwege onze conditionering onaangeroerd laten, maar waar je toegang toe hebt als je de negen spirituele principes grondig oefent.

Ik wil het hier vandaag over zijn -7de spirituele principe- hebben.

Beziel je leven 1

Het zevende principe: Mediteren bij het geluid van de schepping.

Klankenmeditatie

Het gebruik van klanken om de trillingen van onze frequentie te veranderen, is een spirituele oefening die, zo zegt Dr. Wayne Dyer, eeuwenlang onbekend is gebleven.

Ik zal je willen aanmoedigen, zegt hij, om je geest open te stellen voor je unieke capaciteit om voor jezelf te manifesteren, en nog specifieker, voor de hele aarde, zodat deze zich in een evolutionaire spiraal opwaarts, van de greep van het ego kan losmaken.

Dit zevende principe gaat over het gebruik van klanken als middel om je open te stellen voor het potentieel en de macht van je scheppingskracht.

Klanken hebben op een groot aantal manieren hun uitwerking op ons. Heel wat experimenten illustre-ren de invloed die geluiden op ons hebben. Wanklanken kunnen inwendige ziekten veroorza-ken. Maar geluid heeft ook helende eigenschappen.

Harmonieus en kalmerend.
In het gezelschap van kalmerende harmonieën en de muziek van de natuur, afgewisseld met stille periode van spirituele koestering, vindt genezing plaats. Naast genezing wordt geluid ook in het scheppings-proces gebruikt

Geluid is de trillingsfrequentie tussen de wereld van vaste lichamen of vormen zoals wij die kennen, en de hogere trillingsfrequenties van de vormeloze wereld van de universele geest. Harmonieuze geluiden dragen het de meeste bij tot een evenwichtig en creatief leven. Gebruik ze daarom ook in een dagelijkse meditatie.

Manifesteren gaat niet via het verstand. Je moet toegang zien te vinden tot een methode die je buiten je verstand voert naar een staat van bewustzijn die boven je gedachten uitstijgt en ook hier komt het gebruik van klanken van pas.

Hij geeft in zijn boek een voorbeeld van hoe je kan mediteren met geluid, zodat je buiten het houvast van het ego en het verstand naar een plaats in jezelf kan gaan en -door middel van de geluiden van de schepping- je trillingsfrequentie kunt veranderen.

Meditatie heelt

De aaah-klank

‘Aaah’ is een uitdrukking van gelukzaligheid en vreugde en is een klank die elke mens zonder moeite kan maken. Laat de ‘aaah’ klank uit je stromen. Deze klank voert je tot buiten de onophoudelijke zelfdialoog, kenmerkend voor je verstand.

Vroegere wijsgeren vocaliseerden tijdens het mediteren de geluiden die in de verschillende chakra's van het lichaam vibreren.

Je kan jezelf zien als een generator die energie projecteert, die vibreert met het goddelijk geluid ‘aaah’. Stel je voor hoe het geluid via de chakra-openingen in je lichaam uitstraalt en jou in verbinding stelt met hetgeen je in je wereld van vormen wil aantrekken of scheppen.

Het gaat erom energie te sturen tussen het basischakra en je derde oog, door een denkbeeldige doorgang tussen beide chakra's open te stellen.
Door je manifestatie-energie via deze nieuwe opening te projecteren, kan je effectief manifesteren.

Het basischakra is het centrum van voortplanting. Het derde oogchakra is het chakra dat tot doel heeft te manifesteren, hiermee maak je een verlengd contact met de fysieke wereld.

Denk aan de ‘aaah’-klank, als klank van vreugde, maar ook als een goddelijke klank, je stelt het kanaal open en ziet hoe de energie zich van je onderste chakra verplaatst naar het derde oog en vandaar verlaat deze vreugdeklank je fysieke lichaam en omarmt wat je wil manifesteren om het naar je toe te brengen.

Als zich in deze doorgang geen obstakels meer bevinden, raak je bij de dagelijkse herhaling van de ‘aaah’-meditatie doordrenkt van de goedertierenheid van zegeningen die de ziel koesteren.

Pas deze klankmeditatie tijdens je ochtendoefening toe. Je brengt jezelf in harmonie door deze klank van vrede en vreugde en neemt tevens deel in de opvatting dat jij en God in universele zin één zijn.

Als avondmeditatie leg je de nadruk eveneens op het derde oog chakra en richt je je aandacht verder op dankbaarheid voor alles wat zich in jouw leven heeft gemanifesteerd. De klank die hierbij wordt gebruikt is ‘ohm’.

  • De ‘aaah’ klank is de klank van de schepping.
  • De ‘ohm’ klank is een uitdrukking van dankbaarheid voor alles wat is gemanifesteerd.

Als je deze 'ohm' klank tijdens de avond gebruikt, raak je afgestemd op een hogere staat van bewust-zijn en dankbaarheid voor alles wat zich in je leven heeft gemanifesteerd. Dan loop je synchroon met je directe omgeving.

‘Ohm’ is een manier om een verbond aan te gaan met alles wat voor jou manifesteert, in welke vorm dit ook opduikt. Het schept een vredige ruimte en draagt bij tot je identificatie met het manifestatie principe. Je hebt het gevoel alsof jij en God eindelijk in hetzelfde team zitten. Ook hier richten we onze aandacht tijdens het mediteren op het derde-oog chakra.

Mediteren om te manifesteren
Manifesteren en mediteren kunnen niet van elkaar gescheiden worden. Het bezig zijn met klanken meditatie is een nuttige manier om een stilte te verkrijgen, alle verstrooide gedachten worden teruggebracht naar het bewustzijn van het geluid zelf. Je gebruikt de meditatie met de herhalende klanken bij zonsopgang en bij zonsondergang en dat gedurende 20 minuten, elke dag.

Je innerlijk lawaai is een schild dat je ervan weerhoudt het hoogste zelf te leren kennen.

De energie van de zon die opkomt, is het meest intens en dit is de ideale tijd voor je manifestatiemeditatie.

Ochtendmeditatie

Leg je wijsvinger en duim van beide handen tegen elkaar sluit je ogen en geef jezelf ongeveer
20 minuten over aan deze ochtendoefening.

De avondmeditatie kan het best, wanneer dat mogelijk is, bij zonsondergang worden gedaan. Terwijl de zon achter de horizon verdwijnt, is er een kransachtige uiting van energie die het grootst is vlak voordat de zon achter de horizon verdwijnt en enkele momenten direct nadat de zon uit ons zicht is verdwenen.

Bij de ‘ohm’ klank, gebruik je je dankbare aandacht gericht op het derde oog en zo voel je dat de energie terug gaat naar de universele bron.

Avondmeditatie

P.S.:

Ik weet niet of het bij jullie mogelijk is, maar voor mij is het hier onmogelijk om 2x per dag gaan zitten aaah-en, en ohm-men als ik niet alleen thuis ben. Dus deze vorm van meditatie heb ik slechts enkele malen kunnen uitproberen, lang niet voldoende om me hierover uit te spreken. Al mag ik wel zeggen dat ik grote rust mocht ervaren, die paar keer dat ik de kans zag om het ook echt te doen zoals het hoorde, al kreeg ik er wel een kriebelende keel bij. Dus ik hou het liever bij andere vormen van mediteren.

Volgende keer ga ik weer dieper in op de creatieve manier van het dagelijks afstemmen.

Hoe je ziel voeden is zo b.v.b een kort maar krachtig traject met 2 mooie afstemoefeningen.