Lessen in levenskunst

26.06.2021

Vanuit de kracht van onze geest ontstaan wonderen.
Een samenvatting uit het boek van Dr. Wayne Dyer

Kies voor een liefdevol leven

Alles wat je haat en bevecht, zal je verzwakken, terwijl alle dingen waar je achter staat, je sterker zullen maken.

 • Bevrijd jezelf van haat, want haat is onze ergste vijand. We zijn allen met elkaar verbonden, dus door iemand te haten kwets je tevens jezelf.
 • Koppel jezelf los van alle zintuigen, hoe meer je hiertoe in staat bent des te minder zal je fysieke lichaam je hinderen en ga je in verbinding met je ware zelf, het is de sleutel tot spiritueel ervaren.
 • Koppel jezelf los van het resultaatgericht denken en je prestatieniveau zal, paradoxaal genoeg, stijgen.
 • Alle negatieve dingen in jezelf zet je ook om in positieve bewoordingen, zo bekom je ook een liefdevolle houding t.o.v. jezelf. Herdefinieer alle negatieve bewoordingen in termen waar je je voor wilt inzetten.
 • Wees dankbaar voor alles, je eten, het water, de lucht, je lichaam, elk klein en wonderbaarlijk detail... wees er dankbaar voor en voel jezelf verantwoordelijk voor je eigen universum.
Hartenpad

Begin vandaag al en zeg tegen jezelf:

'ik weet dat ik de kracht bezit een leven van vervulling en vreugde te leiden. Ik ben een wonder op zich en ben dus in staat zelf wonderen te creëren'.

Erken een beschikbare liefdevolle geleide, die je alleen nog moet leren verstandig te gebruiken.

Hoe? Geloof in onbegrensde mogelijkheden.

 • Vraag je te volgen koers, trek je terug om je liefdevolle helpende hand die je ter beschikking staat om raad en daad.
 • Negeer geen intuïtieve signalen, het is echt geen toeval, reageer zodanig dat je profijt hebt van die hulp, je wordt de weg gewezen, leer vertrouwen.
 • Stel vragen, waarom ben ik hier? Wie ben ik? Maak op die manier contact met de inwendige regisseur en vertrouw erop dat je niet zult worden misleid.
 • Volg de weg van vertrouwen en weten, negeer de weg van angst en twijfel. Vanuit een twijfelgevoel ontstaat je angst voor je eigen grootsheid, een angst voor afkeuring, mislukken, intimiteit en zelfs voor succes.

De sleutel tot het veranderen van je leven, schuilt in intenties

 • Maak dat je levensdoel bestaat uit geven, liefhebben en anderen van dienst zijn, want dat is wat jij terug krijgt en dat zijn ook de mensen die je omringen.
 • Ga er eens rustig voor zitten en laat je geest spreken, laat je de weg wijzen door een ontwaakte houding van overgave.
 • De manier om van je gebrek aan zelfvertrouwen af te komen en je eigen wonderenrijk binnen te treden, is door te handelen alsof je al de persoon bent die je wilt worden. Doe alsof het je vandaag gelukt is.
 • Je ziel zal je altijd de weg wijzen en de kans geven magische resultaten te bereiken, maar alleen als je haar voorrang geeft “een daad van het hart dat je verbindt met je ziel”
 • Bekijk je leven en maak het doelgericht, geef je over, heb vertrouwen en wend je af van het verwerven van bezittingen en de jacht op prestaties, leef doelgericht en sta jezelf toe hierin geleid te worden.
 • Ga niet over anderen oordelen en ook niets van anderen eisen
 • Beschouw de ander als een geschenk
 • Verschuif je innerlijke focus van het willen overheersen, naar onvoorwaardelijk respect en liefdevolle harmonie en straal dit naar anderen uit.
 • Mediteer dagelijks, meditatie is het rustig in jezelf keren, om zo die onzichtbare intelligentie en liefdevolle gids te ontdekken die altijd tot je beschikking staat, en is een essentieel onderdeel van het proces om te komen tot het hogere zelf.
 • Los problemen op door er naar te kijken, ervaar het binnen je onzichtbare ik en verbeeld je het daarna in je fysieke omgeving met de vraag “hoe kan ik mezelf bij wat ik doe liefdevol opstellen en je van dienst zijn? Of op welke gedachten moet ik me richten om zo de destructieve gedachten die nu mijn geluk teisteren te kunnen uitbannen?” hiermee vraag je om een goddelijke richtlijn.

Relaties

Vel ook hier geen oordeel, alleen zo kan je wonderen creëren. In werkelijkheid definieer je anderen niet met jouw oordeel. Wat je doet is jezelf definiëren als iemand die behoefte heeft om een oordeel uit te spreken.
Anderen worden echter slechts door zichzelf gedefinieerd, door hun eigen gedachten en de daaruit volgende handelingen.
Waar je dus naar streeft, is je best te doen juist die gedachten te creëren ten opzichte van andere mensen die passen bij de soort relatie die je met hen wilt hebben.

Je leven en al je relaties dienen een doel.

Op weg naar doelgerichte relaties
Je hebt een voortdurende relatie met je geest en lichaam.
Als je het bewustzijn van je lichaam, geest en ziel als één geheel cultiveert en jezelf als een eenheid ervaart, dan ben je bereid dit gevoel van compleetheid en heiligheid met anderen te delen.

Liefdeshanden

Dit is het punt waarop je in staat bent een relatie te hebben.

Als je niet langer de behoefte hebt anderen te kwetsen en te domineren, als je je relaties niet langer benadert met een houding van 'wat zit er in voor mij?' En als je je richt op geven, dienen en niet direct met een oordeel klaarstaat, dan gaat de echte levenskunst deel uitmaken van je dagelijkse leven.

Liefde geven in plaats van deze te zoeken bij anderen.

Je onderhoudt liefdevolle relaties met anderen omdat je liefde weggeeft in plaats van dat je haar bij anderen zoekt.

Stap af van het idee dat je je moet bewijzen, schakel bij een confrontatie je ego uit en straal warmte uit.

Binnen een spirituele vriendschap bestaat geen meerdere of mindere, gelijkheid wordt gerespecteerd.

Dit geldt voor al je relaties met anderen, bvb met je kinderen, ook zij hebben niet de behoefte gewezen te worden op hun ongelijk, je wijst hun de weg.

Zelfverzekerde mensen hebben niet de behoefte om anderen in een ongunstig daglicht te stellen. Vanbinnen weten ze hoe ze over de dingen denken, ze vertrouwen op hun eigen geest en ze laten anderen toe om in waardigheid en niet in verlegenheid of gêne met hen in wisselwerking te staan.

Gun elkaar de ruimte
Je doet pas iets met liefde als je iedereen de kans geeft zichzelf te zijn.

Geen bezit
Probeer elkaar te behagen i.p.v. elkaar te bezitten, door te geven en niet te eisen of te bekritiseren, krijg je een wonder van een relatie.

Elkaar begrijpen?
Jullie zijn niet samen om elkaar te begrijpen, maar om elkaar te helpen om een doelgericht leven te leiden. Een plechtige belofte tussen twee partners om mee te werken aan elkaars spirituele groei vormt de onderliggende gedachte van een spirituele vriendschap.

Schakel binnen je relaties over van wensen en verlangens naar intenties

Het is belangrijk in gedachten te houden dat je niet voor iemand anders de intentie kunt hebben dat hij/zij zich overeenkomstig jouw wensen en verlangens gedraagt. Wees bereid om te geven wat maar nodig is, doe dit met een actieve intentie en laat vervolgens het resultaat voor wat het is.
Door je oordelen over hoe anderen behoren te zijn van je af te zetten, creëer je liefde op de plek waar voorheen alleen maar oordelen huisden.
Probeer jezelf voor te stellen dat alles mogelijk is.

Voorspoed

Zet je schaarste bewustzijn opzij om een op voorspoed gericht bewustzijn te ontwikkelen.

Je kunt geen voorspoed creëren als je blijft geloven in tekorten.

Je moet ervan doordrongen zijn dat je persoonlijkheid onbegrensd is en je dus absoluut nergens gebrek aan hebt, dat alles wat je nodig hebt voor het leven al in jezelf besloten lag op het moment dat je bent geboren. Verbreek de hypnose van de leugen die jou is wijsgemaakt.

Zoals je denkt, zal je zijn, dus als jouw gedachten zich richten op wat er ontbreekt, zal het ontbrekende in omvang toenemen.

Hoe is het ontstaan?
We vernietigen het plezier dat kinderen hebben in het leren van dingen, het leerplezier dat zo groot is als ze klein zijn. Maar we dwingen ze te streven naar lege en verachtelijke beloningen- gouden pluimen, plakplaatjes, stempels, een ereplek op het prikbord, een 10 op het rapport. Kortom naar zaken die enkel en alleen dienen ter bevrediging van het verachterlijke gevoel beter te zijn dan een ander.

Je leerde jezelf met anderen te vergelijken, maar het is precies deze houding waardoor je niet in staat bent een eigen zelfbeeld te ontwikkelen dat gebaseerd is op waardevol, verdienstelijk en goddelijk te zijn.

Elke negatieve denkhouding leid je af van je levensdoel

Je kan niet tegelijkertijd voldaan en afgunstig zijn.

Onthoud dat je evaluaties en beoordelingen over anderen niets over hen zeggen, maar juist alles over jezelf. Accepteer al wat is en straal liefde uit terwijl je verder bouwt aan je eigen voorspoedig leven. Leid je leven doelgericht.

Dus geef, zonder je om het resultaat te bekommeren. Zorg er dus voor dat de nadruk verschuift, bij alles wat je doet, van resultaatgericht naar doelgericht. Probeer dit een maand en kijk hoe wonderen zich voltrekken.

Laat je hierbij leiden door het natuurlijke deel in jezelf, je hogere ik, en dit niet door harder te werken, maar door jezelf te ontspannen en de druk van je af te schudden. Hoe minder je jezelf moet dwingen, hoe makkelijker het wordt je hogere ik tot gids van je leven te maken. Niet nemen maar geven geeft voldoening.

Je innerlijk stroom vormt een inspiratie die zo krachtig is dat het lijkt alsof alle hindernissen uit de weg geruimd zijn en je gaat zo op in alles wat je doet, dat alles vanzelf lijkt te gaan en waarbij je je omgeving niet meer als zodanig ervaart omdat je geïnspireerd aan het werk bent.

Als iemand zich vol vertrouwen voortbeweegt in de richting van zijn dromen en poogt het leven te leiden dat hij zich heeft voorgesteld, zal hij op onverwachte momenten succes boeken.

Naarmate je je meer op het spirituele pad begeeft, ontdek je dat geld verdienen slechts een spel is dat je met jezelf speelt.

Als je leven doelgericht is, als je datgene doet waarvan je weet dat dit het doel is van je bestaan en je niet langer denkt aan geld en rijkdom, zullen deze zaken zich in voldoende mate aandienen om je daarmee een voorspoedig leven te verschaffen.

Het is een denkhouding en geen truc of strategie.

Vertrouw op de onzichtbare kracht die door je heen stroomt, als je vertrouwen in jezelf legt, leg je vertrouwen in de wijsheid die jou heeft gecreëerd.

Probeer je voor te stellen dat je functioneert als een echte levenskunstenaar.

Je moet je eigenproducent, regisseur en acteur worden.

We leven in een beschaving die ons gehoorzaamheid leert, en we zijn slechts één van die gehoorzame zielen die hetzelfde denkt en handelt als de hele kudde – maar innerlijk zijn we niet hulpeloos, laat dit je werkelijkheid niet dicteren.

ZOALS JE DENKT, ZAL JE ZIJN.
Je gedachten zijn van jou, ze komen in jou op. De samenleving waarin je je bevindt, is alleen maar het toneel waarop je je eigen wonderen creëert.

Herhaal steeds opnieuw “ik ben een wonder”, totdat je voelt dat je het ook echt bent, en klamp je niet langer vast aan excuses. Je vertoeft een tijdje op deze wereld in een begrensd lichaam, maar je geest is onbegrensd, vormloos en als je hem roemt en alle respect geeft, kan hij naar believen ontelbare wonderen creëren.

Je bent net zo bekwaam als je moet zijn om je doel te volbrengen.

Sprankel