Levenswijsheid

27.07.2023

De voordelen van rijpheid en levenswijsheid.

Ouder worden vinden we misschien moeilijk doordat we aan kracht en energie moeten inboeten, toch heeft het ouder worden ook voordelen.

Vroeger werd levenswijsheid meer naar waarde geschat dan nu. Ouderen zijn maatschappelijk nauwelijks in trek. Toch voel ik me ouder en wijzer, en dat slaat voornamelijk op mijn ruimhartiger kijk op het leven.

Vanuit mijn ervaring heb ik inzichten opgedaan en daarmee schat ik mensen sneller in, maar weet ik ook beter wie ik zelf ben. Ik ken mijn angsten en twijfels, alsook mijn sterktes, valkuilen, grenzen en uitdagingen.

Jezelf kennen

Waar ik me tijdens mijn jonge jaren allemaal aan stoorde, daar haal ik nu mijn schouders bij op met de gedachte, ‘daar verspil ik mijn energie niet meer aan’. Ik ben echt toleranter geworden en besef dat er nu eenmaal dingen gebeuren die ik nu gemakkelijker weet te aanvaarden. Je kan trouwens alles van verschillende kanten bekijken en dat maakt ook dat ik meer open sta voor andere meningen en standpunten en zelfs nieuwe ervaringen verwelkom.

We maken ons minder obsessief zorgen om iets, zien meer het plezierig aspect achter alles en kunnen hierdoor meer ontspannen genieten en observeren hoe de jongere generatie het er vanaf brengt.

Heel graag wil ik delen wat ik onlangs heb gelezen, het ging over het verschil tussen geleerdheid en wijsheid. Geleerdheid is de kunst om eenvoudige dingen moeilijk te maken, daar kun je professor in worden, maar door wijsheid maak je moeilijke dingen zo eenvoudig, dat ze door iedereen begrepen kan worden.

Ouder worden wil ook zeggen dat je op een gegeven moment wordt geconfronteerd met de dood van je eigen ouders en op dat punt aanbeland, ga je ook even stilstaan bij de eindigheid van het leven.

Aangezien mijn vader overleden is op 36-jarige leeftijd, ben ik die leeftijd al 24 jaar gepasseerd.
Toen ik zelf 36 werd, kwam nogmaals het pijnlijk besef dat mijn vader zo vreselijk jong uit onze levens werd weggerukt.

Toen mijn moeder overleed, voelde ik me verweesd. Aan wie kon ik nu nog vragen stellen over vroeger? Had ik genoeg geluisterd naar de familieverhalen en wat met de familiegeheimen die ons niet werden verteld?

Ik kreeg toen het gevoel dat ik haar meer had moeten vragen, alleen, ze had al enkele jaren te kampen met afasie, dus voor die familieverhalen waren we ook al even te laat.

De betekenis van ons leven.

Voluit leven, is wat ons leven betekenis geeft, we weten niet wanneer de dood zich aandient, maar ik zie dat ook niet als een eindpunt, alleen als een nieuw begin. Daarom ben ik ook niet bang voor de dood, maar wel heerlijk tevreden om te mogen leven en daarbij gewoon mezelf te zijn.

Zolang ik zonder fysieke problemen in mijn dagelijkse leven, onafhankelijk van de zorg van anderen, kan blijven functioneren, ben ik een tevreden mens.

Maar zelfs als je wel in een andere positie verkeert, weten mensen zich flexibel aan te passen. Een boekje dat ik op aanraden van een bewoner van een WZC, die ik tijdens een leesgroep mocht begeleiden, heb gelezen, heeft me verwonderd en mijn mening doen herzien.

Wij mensen leven gewoon graag! Ik blijf het iedereen aanraden om het te lezen, het verruimt je blik op hoe we ook soepel met afhankelijkheid kunnen omgaan.

Mijn dinsdagen met Morrie

De grote boodschap in dit boekje is en blijft, dat we dienen te leven vanuit ons hart, met hart en ziel ons talent gebruiken en zo iets geven aan het leven. Want dat is waarvoor we bedoeld zijn, het leven eren en dienen, voluit in het leven staan en onze talenten delen.

Doe alles met liefde vanuit je hart!!!

De voordelen op een rijtje:

Rijpheid en levenswijsheid brengt

 • dat jij je niet mee laat nemen in oppervlakkig enthousiasme
 • dat jij je niet verliest in wispelturigheid, onrust, verwarring en wanorde
 • dat je openstaat voor nieuwe ideeën maar dat je nieuwe kennis en ideeën toetst aan jouw ervaring
 • dat je bezonnen en doordacht reageert ook in situaties die hectisch zijn
 • dat je je eigen rol kunt relativeren en je niet laat leiden door
  • geldingsdrang
  • een opgezwollen ego
  • machtswellust
 • dat je nuchter en bescheiden blijft
 • ...

Bron: Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden - Jan Stevens

Jezelfkwijtraken

Elke dag komt er een beetje levenswijsheid bij!