Mannen en vrouwen zijn anders.

03.08.2022

Mannen en vrouwen zijn anders, dat weten we allemaal. Hoe gaan we daar nu het beste mee om? Het boek 'Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus' was ooit een hype. Ik heb het pas onlangs gelezen en deel hier mijn aantekeningen uit het boek.

‘Ik heb alleen maar iets aan jou als alles meezit’!

Dit kennen we wel als vrouw, van zodra het even moeilijk wordt en je even zou willen ventileren,
lopen mannen liefst zo snel mogelijk mijlenver van ons vandaan, terwijl we hen juist dan het meeste nodig hebben. Het enige dat we op zo een moment willen, is dat er wordt meegevoeld en een paar troostende armen om ons heen.

Mannen en vrouwen zijn anders en verschillen niet alleen in hun wijze van communiceren, maar ook in die van hun denken, voelen, waarnemen, reageren en liefhebben; hun behoeften liggen anders en hun voorkeuren verschillen.

Mannen willen zich nodig voelen, vrouwen willen zich gekoesterd voelen.

Verschillend communiceren

Mannen willen vertrouwen, acceptatie en waardering.
Vrouwen willen liefde, zorgzaamheid, begrip en respect.

Mannen komen steeds ongevraagd met oplossingen en ontkennen daarbij gevoelens, terwijl vrouwen ongevraagd advies en aanwijzingen geven. In een stressvolle situatie zullen mannen zich afzonderen en stilletjes nadenken over wat hen dwarszit, vrouwen willen er alleen maar over praten.
We komen niet gemakkelijk tot wederzijds begrip en respect als we ons hier niet van bewust zijn en wor-den dan steeds veeleisender, koesteren wrok en gaan steeds minder verdragen van elkaar.

Wat mij zal bijblijven uit het boek is dat vrouwen mannen niet begrijpen als ze ergens mee zitten.

Ze verwachten van mannen dat ze zich blootgeven en over al hun problemen praten zoals vrouwen dat doen.

Als een man in zichzelf gekeerd is, neemt een vrouw hem kwalijk dat hij niet openhartiger is.
Ze voelt zich gekwetst als hij het nieuws aanzet of gaat sporten en haar negeert.

Het is echter zijn manier van zich te handhaven, hij trekt zich terug in zijn hol en wordt zeer afwezig, hij verwerkt op dat moment zijn problemen en komt zo los van stress.
Mannen houden niet van ongevraagd advies of medeleven, in plaats daarvan heeft hij behoefte aan liefdevolle acceptatie. Vooral in intieme relaties moeten mannen zich veilig en geaccepteerd voelen voordat ze zich openstellen om steun te vragen.

Een man zegt als hij zijn hol induikt of stilvalt eigenlijk: ‘Ik heb tijd nodig om na te denken, praat alsjeblieft niet meer tegen me. Ik kom wel weer terug.’

Voor vrouwen is het net belangrijk om te praten, praten lucht op en ondertussen verkent ze haar eigen emoties, krijgt inzicht in wat haar echt dwars zit. Uitgebreid over haar problemen praten doet stress langzaam maar zeker verdwijnen.
Een man weet niet dat zij waardeert als hij alleen maar luistert. Ze verlangt zorgzaamheid en begrip op dat moment.

  • Als ze erg van streek is, denkt hij dat ze hem de schuld geeft en trekt hij uit zelfbescherming alvast zijn zwaard.
  • Is ze niet zo erg van streek dan denkt hij dat ze advies wil, trekt daarbij een gezicht van ‘dat lossen we wel even op’ en komt met ongevraagd advies.

In beide gevallen valt luisteren hem al gauw zwaar. En toch is dit het enige waarnaar op dat moment wordt verlangt.

Mannen beseffen nauwelijks hoe belangrijk het voor een vrouw is zich gesteund te weten door iemand die om haar geeft. Wanneer ze van streek is, haar alles te veel wordt, als ze in de war is of , of er geen gat meer in ziet, dan heeft ze behoefte aan kameraadschap. Ze moet voelen dat ze niet alleen is. Ze moet zich gekoesterd en bemind weten, door iemand die alleen maar luistert.

Er moet naar haar geluisterd worden, ze moet het gevoel krijgen dat haar gevoelens serieus genomen worden, ze wil zich begrepen voelen, dan is ze in staat weer verder te gaan.

Luisteren en meevoelen

Te veel geven is vermoeiend

Een vrouw geeft vaak te veel en dit soms zo lang, totdat ze zich volledig uitgeput voelt, dan is het geven helemaal OP, is ze het geven zo moe, wil ze tijd voor zichzelf en wil ZIJ eens verzorgd worden.

Tijd om erachter te komen hoe het is om jezelf te zijn.

Soms moeten vrouwen leren ontvangen en mannen leren geven. Een vrouw moet leren grenzen stellen en niet haar partner verwijten dat ze te veel geeft.

  • Ze moet er zelf zorg voor dragen dat haar behoeften vervuld worden en niet iemand anders daar verantwoordelijk voor stellen.
  • Ze moet grenzen leren stellen en leren ontvangen.

Zoals een vrouw bang is te ontvangen, zo is een man bang te geven.

Mannen willen haar held zijn, maar zijn bang te falen. Wanneer zij teleurgesteld of ongelukkig is bevestigt dit zijn diep gewortelde angst van niet goed genoeg te zijn, daarom vinden ze het zo moeilijk om te luisteren als zij ongelukkig en teleurgesteld is.

Een man wordt heen en weer getrokken tussen de behoefte aan intimiteit en aan zelfstandigheid.

Mannen willen af en toe afstand nemen, soms hebben ze het gevoel te afhankelijk te worden.
Vrouwen raken in paniek als een man op deze manier de kans voor zichzelf creëert, om weer hartstocht en het verlangen naar liefde te willen voelen.

Vrouwen krijgen vaak meer als ze zelf minder geven.

Een man keert met veel energie terug wanneer hij tot dat uiterste punt is gegaan. Als hij dan terug volledig aanwezig is, zal een man begrip moeten opbrengen voor de tijd die een vrouw nodig heeft om zich weer open te stellen en om bij te praten, zeker als ze zich door zijn gedrag gekwetst heeft gevoeld.

Een man voelt zich niet geaccepteerd als een vrouw wil dat hij meer praat, of het hem kwalijk neemt als hij zich terugtrekt.

Elkaar steunen zonder te hoeven veranderen

Vrouwen kunnen over hun gevoelens praten zonder iets terug te verwachten en waarderen dat er naar ze wordt geluisterd, dat maakt een man tot een betere luisteraar. Het heeft veel meer zin een man te leren luisteren, dan hem te leren zich te uiten en zich kwetsbaar op te stellen.

Als hij het gevoel heeft dat hij niet meer hoeft te praten, gaat hij dat vanzelf doen. Maar eerst moet hij zich geaccepteerd voelen.

Vrouwen zijn net golven, in een opwaartse beweging voelt ze liefde, eens dalend, voelt ze zich innerlijk leeg en moet ze liefde bijtanken.

Liefde bijtanken

In relaties nemen mannen afstand en komen weer dichtbij, terwijl vrouwen het vermogen om zichzelf en anderen lief te hebben toe-en afneemt.

Mannen willen ruimte, vrouwen willen begrip.

Ruzie voorkomen

Om pijnlijke ruzies te voorkomen, zal men moeten inzien hoe mannen onbewust de gevoelens van een vrouw ontkennen en hoe vrouwen onbewust afkeuring uitstralen.

Vrouwen moeten leren zich direct te uiten en ook hun goedkeuring te geven zelfs al is ze het niet eens met wat hij doet. Ook al denkt ze dat ze alleen maar teleurgesteld is, hij ervaart bij haar reactie vaak alleen maar afkeuring.

Blijf liefdevol communiceren!

De liefdestank van een vrouw moet geregeld bijgevuld worden.

Als er af en toe iets voor haar gedaan wordt, weet ze dat haar man van haar houdt en kan ze zonder terughoudendheid liefhebben.
Als zij dan duidelijk laat weten dat ze waardeert wat hij doet, blijft hij graag geven.

Het gaat erom geen wrok te koesteren, deze ook niet aan te wakkeren, maar elkaar blijvend te motiveren.

Relaties zijn niet uitputtend als we leren onze energie te richten op die dingen waar onze partner het meest aan heeft.

Verder volgt in het boek nog een hoofdstuk over praten over moeilijke gevoelens, over hoe hulp vragen en krijgen en hoe u de liefde levend kan houden. Ga het boek gewoon zelf lezen!
P.s.:
Bekijk dan zeker de tip over het schrijven van een liefdesbrief.

Bron: Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus
Mannen zijn anders, vrouwen ook
Handleiding voor het verbeteren van je relatie


John Gray