Oordeel nooit!

30.06.2020

Zo kwam Inge Rock jaren geleden het podium op.
Het was een slag in mijn gezicht, ik besefte pas op dat moment
hoe vaak ik dat wél deed.

Onvervulde behoeften

Dat oordelen over anderen, zo ben ik pas veel later gaan beseffen, is eigenlijk een tragische uitdrukking van de eigen onvervulde behoeften.

Nu probeer ik alles met liefde te bekijken en niet te oordelen, ik doe hiervoor echt mijn best, maar betrap mezelf er wel geregeld op dat ik het nog doe. Gelukkig nooit luidop, maar vaak toch in gedachten en dat vind ik van mezelf nog steeds niet ok.
Maar je mag ook jezelf met liefde bekijken en niet gaan oordelen over jezelf.
Zoek de behoefte achter je gedachten.

Je kan jezelf maar ook andere mensen bekijken in liefde en beseffen dat elke onhebbelijkheid een uiting van pijn is.
Het lukt me soms om dan te denken ‘daar zit een pijntje, iets dat moet gezien worden’.
Maar als de onhebbelijkheid tegen mezelf wordt geuit, ga ik bijna onmiddellijk in weerstand, dat is op dat moment natuurlijk mijn spiegel.
Pas nadien krijg ik de kans om het te gaan onderzoeken, wat was de trigger, waar zit mijn pijn?

Love is all you need

Bewuster leven

Voor veel mensen zal dit herkenbaar zijn, heel veel mensen weten wel zo ongeveer hoe het allemaal is bedoeld. We weten het wel, maar als je dan toch de volle lading krijgt of van die stekelige onderhuidse opmerkingen hoort, hoe moet je daar dan op reageren?
Meer nog, wat moet je hieruit dan zien te leren?

Misschien is het antwoord op deze vraag niet eens zo belangrijk, het is waarschijnlijk al voldoende, dat je bewust kan reageren op wat zich voordoet. Gewoon leren leven in verbondenheid met elkaar en jezelf en anderen laten zijn. We zijn allemaal verantwoordelijk voor elkaars welzijn en we zouden daar beter ook wat bewuster mee omgaan.

Verbondenheid

Volgens Marshall Rosenberg is het belangrijk dat we ons bewust zijn dat de wortel van gevoelens, behoeften zijn. Behoeften zijn voor iedereen hetzelfde, we hebben de behoefte om gezien en gehoord te worden wie we werkelijk zijn.

Wat maakt het soms zo moeilijk om op een effectieve, verbindende manier in gesprek te gaan?
Volgende keer ga ik hier dieper op in door de theorie van Marshall Rosenberg kort toe te lichten.

To be continued