Op verhaal komen

10.08.2022

Op verhaal komen, een verhaal over verhalen vertellen.

Waarom vertellen mensen verhalen en hebben verhalen een doel?
Verhalen kunnen raken, verhalen verschaffen een kader, kunnen dienen als modelvoorbeeld en kunnen een boodschap overbrengen zonder dat de luisteraar bewust gaat tegenwerken.

Stel je hebt iets zien gebeuren, iets dat je heeft geraakt, dat kan positief of negatief zijn.
Het eerste wat je dan doet is er toch over vertellen? Je vertelt wat er is gebeurd en zo ventileer je de emoties. Zo geef je de ervaring een plaats, zo her-beleef je, herbekijk je en verwerk je.
Zo kom je op verhaal.
Verhalen vertellen heeft veel verschillende functies.

Op verhaal komen

Voor een toehoorder kan een verhaal een bruikbare tip opleveren, een gevoel van herkenning geven, een aha moment of een meevoelen en mee beleven en een jubel- of afkeergevoel geven, maar altijd ervaren beide partijen iets bij een verhaal.

Verteller en toehoorder(s) hebben een eigen functie. De verteller deelt zijn kennis, zijn ervaring, zijn reactie en de toehoorder steekt er iets van op of herschikt de informatie en bedenkt daarbij dat hij of zij het anders zou doen, of stelt zich toch de vraag: ‘hoe zou ik in dit geval reageren?’

Door ook te luisteren en mee te voelen en door korte bevestigende knikjes, geef je als luisteraar goedkeuring aan de verteller om het verhaal ongecensureerd te vertellen, ‘het is in orde, vertel maar, ik luister en ga je niet veroordelen of beoordelen’. Ook dat is een belangrijke boodschap aan de verteller. Heb jij zo iemand, waar je zonder angst voor afwijzing, alles kan aan vertellen?

Verder heeft ook iedereen zijn eigen levensverhaal.
(Levens)verhalen vertellen wordt ook gebruikt als therapeutisch middel.

Wanneer mensen vastlopen in het leven, zich niet goed in hun vel voelen, niet goed weten waar het allemaal om te doen is en waar die onrust en on-vrede vandaan komt, kan je door je levensverhaal te vertellen op zoek gaan naar waar dit vandaan komt.

Iedereen heeft zijn verhaal
Levensverhalen verbinden en vertellen iets over hoe je met het leven kan omgaan en bezweren ook angstgevoelens.

Mijn verhaal

Verhalen helpen mensen zich te verbinden met zichzelf. JeZELF ontmoeten helpt om zin en betekenis aan je leven te geven, de controle los te laten, de innerlijke leiding te volgen en met de stroom mee te gaan.
Ze helpen te komen tot nieuwe gedragsmogelijkheden en te komen tot andere bewustzijns-patronen.

De functie van een verhaal

Verhalen hebben altijd een functie gehad, culturele en morele waarden werden altijd al op deze manier overgedragen. Ook moeilijke boodschappen kunnen verpakt in een intrigerend en boeiend verhaal beter geaccepteerd worden.

Mensen gaan hun eigen weg en gaan daarbij in interactie met de wereld en zichzelf.

Schaduwpersoonlijkheid

Onze schaduwpersoonlijkheid is de duivel, de verleider, de boze, de slechte,… die wij niet willen zijn en wat we ook in anderen veroordelen, met het inherent ongewenst gedrag. We kunnen best onze schaduwaspecten naar het licht brengen.

Als mensen het beperkende in zichzelf nog niet willen zien, dan zijn verhalen een goed hulpmiddel.

Onze schaduwpersoonlijkheid ontkennen we vaak omdat deze indruist tegen ons ik-ideaal, ons controlerend ik. Wie deze schaduw ontkent, ontkent het ZELF, door onze controlerende houding snijden we er ons van af.

Als beide op elkaar afgestemd geraken spreken we van HEELHEID, dat kan je bereiken door zowel aandacht te hebben voor je IK als je schaduwpersoonlijkheid.

Het verschil tussen verlangens en behoeften

Onze gevoelens maken ons attent op onze behoeften.
Ze leveren ons de energie die we nodig hebben om onze behoeften te bevredigen. Het gevoel boos maak ons attent op de behoefte die we hebben aan eigen ruimte en een eigen plek; als iemand die inneemt, voelen we ons boos.

Als we verdriet hebben omdat we iets verloren hebben, maakt ons verdriet ons attent op de behoefte weer te helen, weer een eenheid te vormen met datgene wat we kwijt zijn.

Onder gedrag en alle mechanismen die mensen daaromheen hebben ontwikkeld, zit de laag van de behoeften. En daaronder zit nog een laag, het verlangen.
Verlangen zit op een dieper niveau, we hebben behoefte aan iets, we willen iets.
Als onze basisbehoefen vervuld zijn, willen we nog meer, zoals contact maken met het diepere deel in ons en deel uitmaken van een groter geheel.

Zolang je basisbehoeften niet zijn vervuld, kom je aan verlangen niet eens toe.

Verhalen vertellen

Verhalen vertellen is contact maken met het eigen innerlijk, met de capaciteit dromen te genereren, vanuit de innerlijke bron.
Maar het is ook een manier om betekenis aan de wereld te geven: ordenen, contact maken met en onderhouden van neergeslagen wijsheid, en bovendien contact voelen met de mystieke, niet direct begrijpbare kant van ons leven.

Bron: Op verhaal komen -Wiebe Veenbaas

Elk verhaal is een reis om onszelf te begrijpen in het onbegrijpbare en het kunnen delen van de innerlijke wijsheid. Daar heb je altijd een verteller en minstens één toehoorder bij nodig.

Verhalen vertellen

Het creatief droomdagboek vervult eenzelfde functie, maar is wel

  • helemaal voor jezelf bedoeld,
  • op eigen tempo ga je je verhaal vertellen.

Misschien krijg je zelfs mooi bewerkte pagina's en wil je die ook gaan delen, maar alleen jij begrijpt het diepere verhaal.

Zo kan je op verhaal komen!

Creatief je levensverhaal uitwerken.
Kostprijs: €33 incl. btw

Pdb levensloop 2