Terug naar heelheid

05.11.2021

Kan jij het leven vol omarmen?
Kan jij voelen dat we allemaal met elkaar verbonden zijn?

Ik heb weer een boek gelezen dat perfect aansluit op mijn levensmissie.

Spoorzoeken

Liz Koch was als kunstenares ook zoekende, ‘aan het spoorzoeken’ zei ze, waarbij ze met natuurlijke materialen werkte bij het maken van weefstukken. Door te proeven, te ruiken en aan te raken kwam ze tot de ontdekking dat ze via haar ‘kernbewustzijn’ kon voelen dat ze de juiste weg ging.

'Om het leven vol te kunnen omarmen, dienen we te begrijpen dat we gezamenlijk, expressief en creatief een samenhangend geheel vormen.'

Om weer die heelheid te kunnen ervaren, hebben we nood aan een andere manier van het leven te benaderen. ‘Wij mensen eindigen niet bij ons lichaam en onze vingertoppen’ zegt ze.

Door met ons hart te communiceren, kan je ook buiten je fysieke lichaam contact maken en gaan voelen, alsook luisteren naar de onderbuik, waar de zetel van onze intelligentie huist. Hierbij hoort ook het anders kijken naar ziekteprocessen, omdat veel ziektes voortkomen uit het afgesneden zijn van onze werkelijke gevoelens en hier speelt de 'psoas-spier' een belangrijke rol.

Psoas

Daarom ben ik ook dit boek gaan lezen

We zijn geen statische wezens

Het menselijk lichaam is een levend wezen, ingebed in een groter veld vol dynamische relaties met daarin heel veel informatie en expressie. En de cellen, waaruit ons lichaam is opgebouwd, zijn intelligente cellen, in een ontvouwingsproces. Het wordt tijd dat we onze plek in het universum opnieuw gaan definiëren, want we willen terug naar heelheid.

Liz Koch

Zelfactualisatie

40 jaar onderzoek lijkt te bevestigen dat zelfactualisatie wellicht de belangrijkste taak is van de psoas.

De psoas is dus een boodschapper die het lichaamsbewustzijn vergroot.
'Laat het wonder, het mysterie van het leven plaatsvinden, door vitale vragen op te roepen en aan zelfonderzoek te doen.'

Het sluit zo perfect aan bij waar ik mensen mee naartoe neem. Een authentieke reis naar het diepe innerlijk weten, om dan de boodschappen te leren ontvangen en ons te laten leiden door onze intuïtie. Boodschappen die je met je buikgevoel kan aftoetsen. Wat voelt goed en wat niet, welke weg mag je opgaan, welke richting kan je negeren?

Wat zegt je gevoel?

Steeds meer mensen staan nu op deze manier in het leven, maar nog heel veel mensen blokkeren op hun gevoelens en durven dat buikgevoel niet te vertrouwen, of horen de innerlijke criticus zeggen dat ze stom zijn, geen risico’s mogen nemen, geen domme dingen mogen doen, waar denk je mee bezig te zijn, het gaat toch niet lukken enz…, maar wat zegt je gevoel? Durf je nog te voelen? Kan je nog luisteren naar je hart? Hoor je de gefluisterde boodschappen, geef je ze een kans door deze buikgevoelens toe te laten en je eigen weg te gaan zonder je door die kritische stem te laten lamleggen?

Daarom is de psoas zo belangrijk?
Door je aandacht te leren richten op je buikgevoel, kan je stilaan het vertrouwen toelaten, de signalen zien en erkennen dat we worden geleid.

De ware boodschapper

Om direct te komen bij de universele intelligentie, is de onderbuik de ware boodschapper. Er zijn heel veel mensen die daar geen toegang toe hebben want ze missen het vertrouwen in zichzelf en ze gaan het altijd buiten zichzelf zoeken.

'We dienen meer respect te hebben voor wat het lichaam voor ons doet, het leven is een intelligent proces van in wording zijn.'

Spiritualiteit is de natuurkunde die we nog moeten ontdekken, zegt ook Nassim Haramein.

Verbondenheid

Wij zijn zoals het water, als mens ontvangen we prikkels van buitenaf en we laten ons ook activeren door onze omgeving. Hierbij is het belangrijk dat we onze aandacht ook kunnen verplaatsen van het beperkte aandachtsgebied, naar een breed veld van ontvankelijkheid.

Dit kan je door rustig te liggen en je aandacht afstemmen op zintuiglijke indrukken, zo kan je weefsel wakker worden, kan je voelen en voel je ook de grotere levensadem. We zijn allemaal verbonden met elkaar en met de aardse elementen en universele krachten.

Water

‘Het is één grote gemeenschap van biologische intelligentie die
vibreert, resoneert en co-creëert binnen een veld van collectief geheugen.’

Het hart

Ons hart dient om waar te nemen en te communiceren met alle levensvormen en de psoas zou dan de diepe verbindende factor zijn om de realiteit en de gevoelens die vanuit de wereld tot ons komen, te omarmen.

We dienen dus onze ziel in te zetten, te denken met ons hart en ons richten op de kernboodschap, open en nieuwsgierig voor deze intelligentie vanuit de bron.

Hoe kan de psoas helpen?
Deze zal als hij strak gespannen gaat staan, dienen als waarschuwingssignaal en ons aanmanen te landen in onszelf. Daarom dienen we eerst helemaal te ontspannen en door subtiele bewegingen weer onze weefsels te versoepelen (hydrateren zegt Liz Koch). Zie je ruggengraat als een levend, vloeiend en expressief kanaal en leer de boodschappen te aan-horen en ga weer leven in plaats van te overleven.

Direct weten

Als je je goed kan afstemmen op de boodschappen van je psoas, krijg je ook toegang tot het directe weten, de psoas reageert niet alleen op stresssignalen maar ook op impulsen die ons hart beroeren.

'We hebben allemaal behoefte aan betrouwbare liefde, aan een gevoel van veiligheid, aan fysieke zorg, en als we dat niet hebben gekregen dan zijn we een gebroken mens met sluimerende onopgeloste wensen, om geaccepteerd en gezien te worden, om geliefd te zijn. Er zijn heel veel sensitieve mensen die zo weinig innerlijke bescherming hebben, omdat ze nooit geleerd hebben om die eigen innerlijke behoeftes toe te laten en ze nooit hebben weten te valideren.'

Wat beroert jouw hart, wat zijn jouw hartenwensen?

Laat je begeleiding door een werkbundel en een audio om je hartkompas te maken. Je kan dit hier gratis aanvragen.

Wordt vervolgd!

Volgende week krijg je het vervolg van mijn aantekeningen.

Bron: Psoas, de spier van de ziel – Symbool voor de verbinding tussen lichaam en ziel


Liz Koch