Zelfbevrijding

22.01.2021

De sleutel tot zelfbevrijding – Christiane Beerlandt
Ik schrijf hier een samenvatting van haar visie op het leven.

Inleiding naar bewuster leven

2010 was voor mij een jaar van grote stappen zetten naar bewuster leven.

Tijdens een gesprek met een vriendin, waarbij we een beetje de levensfilosofie onder de loep namen, werd ik voor het eerst gewezen op het bestaan van een boek, waar bij verschillende ziektes de achterliggende psychische oorzaak werd beschreven.

Dit is blijven hangen en het liet me niet meer los, tenslotte ben ik naar het boek op zoek gegaan en zoals zo vaak volgen na één stap nog een reeks andere stappen die een stroom aan gebeurtenissen met zich meebrengen.

Op datzelfde moment, kreeg ik van een andere vriendin de uitnodiging om mee te gaan naar een lezing van Christiane Beerlandt. Daar heb ik haar boek gekocht en toen ik “De sleutel tot Zelf-Bevrijding” ben beginnen lezen, herkende ik meteen bij mijn ziekteverschijnselen datgene waar ik zelf zo mee zat te worstelen.

L sleutel tot zelf bevrijding christiane beerlandt 20170731213030

GA NIET TEGEN DE LEVENSSTROOM IN:

Beerlandt’s visie op het leven:

Het leven vraagt dat elke mens, trouw aan zichzelf, doet wat hij voelt te moeten doen, naar hart en ziel, in vreugde om zijn aardse Ik. Het ene is niet meer of minder waard dan het andere. Als elke mens zich zou openstellen voor datgene wat zijn Levende Zelf hem aanwijst te doen of te laten, dragen we bij aan de opbouw van een Nieuwe Wereld waar het goed is om te wonen.

Geloof in jezelf!
Ontwikkel een sterk ‘Geloof’ in jezelf.
Het is noodzakelijk voor het welzijn van de mens dat hij tot een groter Geloof komt in zichzelf.

Jouw toekomst creëer je zelf, bewust of onbewust
De wijze waarop iemands leven verloopt is het gevolg van zijn dieperliggende verwachtingen en overtuigingen omtrent zichzelf en het leven.
Leer naar jezelf te kijken, naar hoe jij als mens jezelf verhindert om ECHT GELUKKIG EN ZINVOL door het leven te gaan.

Indien de mens volledig -naar Waarheid- zou leven, dan zou hij een uiterst gelukkig mens zijn.

Durf alles in vraag te stellen, elk ritueel, elke wet, elk gedrag van een land, stam, volk, genootschap. Weet dat de ENIGE ware gezondheid en schoonheid slechts hand in hand gaan met waarheid, al de rest is Schijn of Klatergoud, vals en onecht en wordt vroeg of laat bekocht met ziekte en aftakeling. Een leugen brokkelt immers zichzelf af.

Signalen als richtingaanwijzers op onze weg

Signalen zijn o.a. ziekten, emoties, gebeurtenissen, ervaringen...

Ze zijn er om ons te wijzen op ons afwijken, ze vragen ons onszelf bij te sturen teneinde weer te komen tot meer vreugde en gezondheid. Deze signaaltjes komen niet zo maar uit de lucht vallen, we roepen ze zelf -onbewust- op.

Het Leven wil ons weer op onze weg naar geluk zetten.

Ziekte

Door Inzicht en Toepassing kunnen we een ziekte, die in de kiem begint, genezen.
Dit inzicht, of de klik die we maken bij de ware oorzaak van een ziektebeeld, kan genezing bewerkstelligen.

De FUNDAMENTELE OORZAAK aanpakken en oplossen betekent een aanpak op emotioneel en psychologisch niveau.

Vaak is de achterliggende oorzaak onze negatieve denkwijze.
Ware transformatie begint dus bij de uitzuivering van negatieve overtuigingen van de mens omtrent zichzelf.

Elke mens is in evolutie op zijn of haar manier, om die reden kunnen en mogen we ook niemand met de vinger wijzen.
Een ziekte dwingt ons te kijken naar datgene waarvoor jij reeds lang de ogen sloot of onbewust niet wou zien.

Ziek in bed liggend

Verdriet

Bij kwaadheid of verdriet ligt de oorzaak altijd diep in jezelf. Zo zal je bij kwaadheid reeds deze vibratie in jezelf dragen en zo roep je een situatie op die je kwaad maakt en niet omgekeerd.

Zo kan je tot het besef komen dat in jezelf nog kwaadheid, angst, verdriet, schuldgevoelens... schuilen. Het zijn de reeds in jou bestaande emoties. Breng jezelf weer in harmonie door er naar te kijken en bij te sturen.

Begeerten

Van nature zijn we een wonder van kracht en volheid en vitaliteit.

Maar als men hierin niet voldoende gelooft, geef je als mens buiten jezelf betekenis aan deze elementen die je dus in jezelf ontkent.

Door het begeerde te bekijken weten we wat we buiten onszelf houden of wat we in onszelf missen.

Stem je af op je hart

Stem je af op je hart, op liefde, op geven aan jezelf (en bijgevolg ook aan anderen). Voel je hart, hou van je lichaam... want in deze gerichtheid naar het leven BEN ‘JIJ’ JE LEVENDE ZELF. Richt je diep inwaarts en doorvoel daar je warme Inhoud; blijf niet hangen aan ‘uiterlijke’ sferen (hoe kom ik over?) maar lééf spontaan van binnen uit. Wees wie je bent!

Laat het leven in jezelf nooit in de steek door je te gaan vastklampen met je oppervlakkig ikje aan bepaalde dingen of mensen of valse waarden. Luister naar je hart en ga door in een eeuwigdurend blij groeiproces!

Zelf-Liefde is geen Egoïsme

Liefde betekent geven aan jezelf en dan kan jij ook geven aan anderen...

Zodra je begint te vragen, te eisen of vast te houden in plaats van te geven... kunnen angsten en duistere dwang-overtuigingen je teisteren. Dus... loslaten, je zelf de Liefde geven, zo kan geen angst je nog tergen. Zuig niet maar geef. Vervul jezelf. Stel geen EISEN aan het leven, noch aan jezelf, maar luister naar de taal van de Liefde.

Wijs nooit met een vinger naar de ander, maar werk steeds aan jezelf! Dan zal het goed gaan.
Lieg ook niet, doe niets wat je niet wil, want dan lieg je tegen jezelf en daar help je de ander niet mee!

Pas als je van jezelf houdt, kan je liefde uitwisselen met de ander. Anders ga je dingen doen die tegen je eigen aard indruisen en dat wreekt zich vroeg of laat.

Machtsstrijd is uit den boze. Je bent niet meer of minder, je gaat het de ander niet zeggen van boven uit, maar je zegt rustig wat je te vertellen hebt.

Macht en verleiding heeft niets te maken met liefde en leven.

Wees dus wie je werkelijk bent, kleed je hoe je het zelf graag hebt. Want een machtsspel duurt slechts tijdelijk en eindigt altijd met ziekte, aftakeling en dood. Heel die schijnwereld zal instorten.
Kortstondig genot heeft ook helemaal niets te maken met het WERKELIJK GENIETEN, daar waar men “in Liefde” aan elkaar geeft.

Al wie wil worden aanbeden om zo macht te kunnen hebben op anderen, kennen met hun Schijn-Schoon-
heid niet de zielskern, hun hart, hun liefdes-pit.

WORD WIE JE WERKELIJK BENT
Leef van binnenuit, niet naar het oog van anderen.
Zo kom je in Harmonie met jezelf. Alles staat energetisch in verbinding met elkaar, de mens schept zijn werkelijkheid naar eigen verwachtingen en psychologische patronen en kan dat altijd bijsturen.

Als bewuste mens zal je nu enkel nog vreugdevolle gebeurtenissen op je pad tegenkomen.

Je kijkbord

Kies niet voor een droevig, onmachtig, slaafs bestaan, maar leef zelfbewust, neem je verantwoordelijkheid voor jezelf op, creëer je leven zelf en laat een nieuwe wereld geboren worden.

Veroordeel nooit anderen, jij hebt -zij onbewust- bepaalde personen en omstandigheden naar je toegetrokken die een kijkbord bieden voor jouw innerlijke overtuigingen. Wijzig jouw mening, je filosofie over het leven, de overtuigingen omtrent jezelf en de omstandigheden rondom jou zullen veranderen.

Weer vertrouwen in onze innerlijke bron, deze goddelijke kern, deze oer-levensdrang die ons verder stuwt in spontane creativiteit en onbeperkte beweeglijkheid, zal ons voeren naar een steeds grotere vervulling, bewustwording en waardeverhoging van ons leven.

We zijn allemaal op weg...