Je eigen spoor trekken.

18.01.2023

Een weg naar meer geluk en een betere gezondheid.

Ga je mee op weg naar een betere levensstijl?
Zowel op lichamelijk, emotioneel, mentaal, sociaal en spiritueel vlak is er steeds een balans nodig om gezond in het leven te staan en om tot een betere levenskwaliteit te komen.
Gezond zijn betekent ook zin hebben in het leven en daar hoort ook genieten bij.

Levenskunst betekent onderweg zijn naar gezondheid en geluk. Je loopt het pad van bewustwording. Een groeiend zelfbewustzijn is een belangrijke voorwaarde voor een geheel eigen levensstijl.
Ga je eigen spoor trekken!

Spoor van je ziel

Hoe kan je een gevoelsverdieping van jeZelf ervaren?

Het leven is een onophoudelijk leerproces.
Bij vrijwel iedere creatieve bezigheid komt er een voorbereiding en een ritueel aan te pas.

Maar wanneer je hoofd vol zit met ideeën en vooroordelen die een andere kijk in de weg staan, kan je moeilijk nieuwe ideeën toevoegen.
Daarom is het belangrijk om je ook voor te bereiden, om goed te kunnen bezinnen.

Het doel van een individuele ontdekkingstocht naar jezelf, is een bewustwordingsproces op gang te brengen, dat zich uit door een gedragsverandering in de buitenwereld en wat binnenin leidt tot een zijnsverandering. In harmonie leven betekent dat je het best de loop van de grote natuur kunt volgen.

Alles in het universum is eeuwig in verandering, een verandering die volgens een bepaalde orde verloopt.

Met de knop hieronder kom je rechtstreeks bij een gratis afstemoefening.

Zet voordat je van start gaat je timer op 15 minuten.

Meditatie heelt

Streven naar een positieve gedragsverandering die ontstaat uit een zijnsverandering.

Hersenonderzoekers, kwantumfysici, medici, biologen en andere wetenschappers uit verschillende delen van de wereld komen tot eenzelfde conclusie. Achter alle materie, tijd en ruimte gaat een fenomeen schuil dat met ontzag ‘het veld’ wordt genoemd, een enorm reservoir van energie dat alles met elkaar verbindt en wat tevens een opslagplaats van alle informatie uit het heden, verleden en toekomst bezit.

Bron: Genezen met alle zintuigen - Mieke Roovers en Rudi Westerkamp

Onze hersenen werken als een radio-ontvanger.

Geluk
Aan elk geluk gaat levenserkenning vooraf, geen levensontkenning. Als je je goed voelt en gelukkig bent, dan is er geen plaats voor jaloezie, agressie en andere negatieve emoties.
Al kunnen we ons ideaal niet direct realiseren, het is zeker de moeite waard ons te bekwamen in een prettig gevoel met positieve emoties. En ieder mens heeft van nature mogelijkheden in zich tot groei en integratie. Het gaat erom deze kracht aan te spreken. Het is belangrijk om steeds onze menselijke moge-lijkheden te benadrukken en niet onze tekort-komingen.

Power van de vrouw 1

Zelfrealisatie

Vragen als: ‘Wie ben ik? Wat wil ik? Hoe kan ik leren, onthouden en problemen oplossen? Hoe kom ik bij mijn kern… kortom, zelfkennis in de ruimste zin van het woord, dat ons in staat stelt onze geestelijke vermogens te optimaliseren voor eigen gebruik, is een creatieve denkwijze die zorgt voor zelfrealisatie.

Spelend leren is hier een oplossing en blijkt een belangrijk onderdeel van de zonfilosofie.
Het zijn tekens van een samengaan van hoofd en hart, met als doel te komen tot een positieve gedragsverandering. Je kunt nog zoveel hebben geleerd, maar als het geleerde geen invloed heeft op je ZIJN dan heeft dat weinig waarde.

Onze westerse maatschappij is hoofdzakelijk gebaseerd op bezit en prestatie. De zonfilosofie legt daarom meer nadruk op jezelf en je gevoel. Werken aan jezelf en met jezelf behoort vanzelfsprekend te zijn. Vrijetijdsbesteding kan hier voor alle leeftijdsgroepen naar keuze en eigen kunnen zinvol worden ingevuld.

De motor van het leven draait om ons gevoel!
Daar komt onze energie vandaan. We hebben met zijn allen een realiteit gecreëerd, gebaseerd op status, angst en spanning. Een realiteit waar het lijkt of oorlog, macht en geld de fundamenten van de samenleving vormen. Maar we kunnen met zijn allen een nieuwe realiteit creëren, een realiteit waar het denken gebaseerd is op het gevoel, dus start bewust elke dag vanuit een goed gevoel.

Zonfilosofie

Op deze manier creëer je ook plezier in je leven.

Lachen is gezond

Bij het lachen wordt oude lucht uit de longen geperst en vervangen door verse lucht. Het verdiept de ademhaling en spieren, zenuwen en organen van het lichaam worden getraind. Spierspanning neemt af. Lachen ruimt stresshormonen op en maakt endorfines aan en het heeft eveneens een antidepressief effect door de aanmaak van serotonine. Men voelt zich vaak lekker na een goede lachbui. Een diepe buiklach brengt vitaliteit en zelfbewustzijn. Ja, lachen is goed voor je lichamelijke, emotionele en mentale gezondheid.

Naast lachen is ook humor een heel goed middel om je goed te voelen.

Ken je de piramide van gevoel?

Het ‘gevoel’ is hierbij de grootste basis, Als je de piramide op zijn kop zou zetten zou deze meteen omvallen. Als je het ‘willen’ als basis neemt, weet je dat je de ene keer dit wil en de andere keer weer iets anders. Neem je het ‘denken’ als basis dan kan je ook twee gelijkwaardige antwoorden verwachten, namelijk 'ja' of 'nee'. Beide hersenhelften kunnen enkel maar samenwerken wanneer het denken gebaseerd is op het gevoel, want alleen het gevoel is eenduidig, omdat ze altijd in het hier en nu is, in tegenstelling tot het denken dat altijd over het verleden en of toekomst gaat. Het denken brengt ons altijd uit het hier en nu. Alleen in het nu kan je geluk ervaren.

Piramide van gevoel

Bron: Genezen met alle zintuigen


Mieke Roovers en Rudi Westerkamp

Wat je geeft krijg je terug

Deze gedachte is de eerste stap naar menswording en een betere wereld. En deze gedachte begint bij jou en mij, bij ons als individu. We kunnen allemaal werken aan onze eigen gezondheid en ons energetisch verwerkingsproces.

De wereld verbeteren start bij onszelf en onze eigen energiehuishouding.
Als we hiermee bezig zijn trekken we gelijkden-kende mensen aan en gezamenlijk kunnen we nog meer positieve energieën de lucht insturen.

Voor het welslagen van jouw dromen, kan je beroep doen op mijn hulp, tenminste als je me daarin ook echt vertrouwt.
Ik reik je slechts een goed gevoel, een positieve kijk en een juist denkkader aan, waarmee ik je trigger om te willen overgaan naar een andere manier van leven. Maar alleen jij beslist of je hier klaar voor bent. Ik wil je helpen gebruik te maken van gedachtekracht en gevoelsenergie.

Wanneer je besluit te investeren in jezelf, is het belangrijk dat je iets kiest dat helemaal bij je past.

Voor de beste beslissingen in mijn leven, bleef ik steeds dicht bij mezelf, door te vertrouwen op mijn buikgevoel.

Benieuwd of jij klaar bent om je buikgevoel te volgen? 😉

Vraag hieronder een vrijblijvend video-gesprek aan!

Zo kunnen we samen aftoetsen of mijn aanbod iets voor je kan betekenen.

Ik durf het aan